Water diplomacy: Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 19 november 2018.

De Raad heeft op 19 november 2018 conclusies over waterdiplomatie aangenomen. De Raad herinnert eraan dat water voor de mens een basisvoorwaarde is om te overleven en zijn waardigheid te behouden, en een fundament voor de veerkracht van samenlevingen en het milieu. Water is van vitaal belang voor de voeding en de gezondheid van de mens, en is essentieel voor het beheer van ecosystemen, de landbouw, energie en veiligheid op de hele planeet.

De Raad merkt op dat waterschaarste de vrede en de veiligheid kan aantasten, aangezien watergerelateerde risico's zware menselijke en economische kosten met zich kunnen brengen. Dat alles kan rechtstreekse gevolgen hebben voor de EU, onder meer in de vorm van migratiestromen. De Raad wil het diplomatieke streven van de EU om water in te zetten als een middel voor vrede, veiligheid en stabiliteit kracht bij zetten en veroordeelt met klem het gebruik van water als oorlogswapen. Voorts wijst de Raad op het streven van de EU om grensoverschrijdend en geïntegreerd waterbeheer evenals effectieve watergovernance te bevorderen.

De Raad bevestigt dat de EU zich blijft inzetten voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen als componenten van het mensenrecht op een passende levensstandaard. Hij benadrukt dat de EU sterk hecht aan de uitvoering van de Agenda 2030 van de VN en wijst erop dat vorderingen met doelstelling 6 (Zorgen voor de beschikbaarheid en een duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen) essentieel zijn voor de verwezenlijking van andere duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.

De Raad beklemtoont het essentieel verband tussen water en klimaatverandering, en is ingenomen met recente besprekingen in de VN-Veiligheidsraad waarbij water, klimaat, vrede en veiligheid aan elkaar werden gekoppeld. De EU bevestigt dat zij vastbesloten blijft om de wereldwijde uitdagingen in verband met water aan te pakken en om de nodige aandacht te besteden aan het belang van water en sanitaire voorzieningen bij de programmering van toekomstige financiële en technische samenwerking met partnerlanden.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF

Buitenlandse zaken en internationale betrekkingen