Kamer bespreekt pact van Marrakesh

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018.

Het beheersen van irreguliere migratie door samenwerking tussen bestemmingslanden, landen van herkomst en transitlanden. Dat is volgens Harbers het hoofddoel van het pact van Marrakesh. Tijdens een VN-conferentie op 10 en 11 december wil het kabinet er zijn steun voor uitspreken.

Het steunen van dit pact is een onverantwoordelijke daad van het kabinet, zegt Baudet (FvD), want het zal leiden tot een "onbeheersbare toevloed van migranten". Daarmee zetten we volgens hem het voortbestaan van onze manier van leven, onze vrijheden en onze cultuur op het spel.

De motie van wantrouwen van Baudet (FvD) wordt ook door de PVV gesteund. Het migratiepact is in feite een oproep tot meer migratie, meent PVV-woordvoerder Fritsma, en immigranten krijgen er alleen maar meer rechten door.

Betekenis van het pact

Internationale samenwerking is nodig om migratie te reguleren, betoogt Van Ojik (GroenLinks). Hij prijst het evenwicht in het pact: aandacht voor de rechten van migranten, maar ook voor grensbewaking, terugkeer en het tegengaan van mensensmokkel. Ook Van Toorenburg (CDA) en Groothuizen (D66) wijzen op het belang om grip te krijgen op migratieprocessen.

"Noodzakelijk, nuttig en eigenlijk heel normaal". Azarkan (DENK) is positief over het pact, omdat het goede regels bevat voor migratie. En dat is nodig, zegt Voordewind (ChristenUnie), om verdrinking, uitbuiting en wantoestanden in detentiekampen te voorkomen.

Is het pact niet slechts een opsomming van bestaande regels, vraagt Ouwehand (PvdD). Zij is niet overtuigd van de waarde ervan en bepleit een radicale aanpak van de grondoorzaken van migratie. Daar staat het pact juist vol mee, reageert Harbers.

Standpuntverklaring

Wat zijn de concrete gevolgen van het pact? Kuiken (PvdA) dringt aan op duidelijkheid over de juridische gevolgen. Krijgen migranten niet te veel rechten, vraagt Krol (50PLUS). Bisschop (SGP) vreest dat de positie van illegale migranten ermee versterkt wordt.

De staatssecretaris geeft aan dat het kabinet samen met andere Europese landen een zogenoemde explanation of position aan het pact wil toevoegen. Die verklaring zal volgens hem de volgende bepalingen bevatten:

  • landen zijn soeverein in hun migratiebeleid en voeren een eigen toelatingsbeleid
  • landen kunnen onderscheid maken tussen reguliere en irreguliere migratie
  • het pact biedt geen juridisch bindend kader

Een praktische oplossing, meent Azmani (VVD), om nog eens duidelijk te maken dat het pact een diplomatiek document is zonder directe of indirecte juridische gevolgen. Maar Bisschop (SGP) vraagt zich af of de inhoud van "deze bijsluiter" wel in lijn is met het pact.

Het pact is niet bindend maar ook niet vrijblijvend, betoogt Van Dijk (SP). Hij wijst erop dat een internationaal forum de implementatie per land gaat controleren en dat rechters zich door het pact kunnen laten inspireren. Dat laatste is mogelijk, bevestigt Harbers, maar het pact gaat niet verder dan de regels en verplichtingen die nu al in Nederland gelden.

De motie van wantrouwen is tijdens het debat verworpen. Over de overige moties stemt de Kamer op 5 december.

zie ook

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.