Korte Grondwet 2021

Paul Scholten
Bron: Paul Scholten

Herziening van de schets van 2016

Paul Scholten, oud-burgemeester van Delfzijl, Soest en Arnhem (1973 – 2001), publiceerde in 2016 zijn ‘Schets van een Korte Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden’, uitgegeven bij WoltersKuwer. Scholten brengt daarin de huidige 144 artikelen terug naar 25. Zijn voornaamste doel is nog steeds dat elke Nederlander de Grondwet moet kennen. Via verplicht onderwijs op middelbare scholen moet dat in 25 artikelen makkelijker gaan dan met de huidige 144. Daarnaast stelde hij in deze Korte Grondwet een aantal staatkundige vernieuwingen voor.

Naar aanleiding van opmerkingen op deze eerste editie en het in december 2018 verschenen Eindadvies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel i (Commissie Remkes) herzag Scholten in 2019 deze Korte Grondwet. Nu hij ziet dat in 2021 het landsbestuur door verdere versplintering en polarisatie steeds stroever loopt en het gezag van de overheid meer en meer taant, meent Scholten dat een verdergaande hervorming van ons staatsbestel noodzakelijk is. Hij herzag daarom zijn Korte Grondwet wederom. De belangrijkste staatkundige hervormingen die Scholten voorstelt zijn:

  • de minister-president wordt voortaan rechtstreeks door de bevolking gekozen
  • de Koning is geen lid meer van de regering, maar officieel Staatshoofd
  • slechts zes fracties maken deel uit van de Tweede Kamer (ipv 18 nu) door verkiezingen in twee ronden
  • de rechterlijke macht is geheel onafhankelijk van wetgevende en uitvoerende Macht.