405 miljard euro geïnvesteerd in de reële economie van Europa in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 19 december 2018.

Een vandaag gepubliceerd verslag toont de voornaamste resultaten die zijn bereikt in het kader van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen, halverwege de begrotingsperiode 2014-2020 van de EU.

In oktober 2018 was bijna twee derde van de begroting van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) voor 2014-2020 aan concrete projecten toegekend. Eind 2017 hadden 1 miljoen ondernemingen, waaronder 74 000 startende bedrijven, steun ontvangen om uit te breiden, te innoveren, nieuwe producten te lanceren en banen te scheppen. Alles samen werden in heel Europa 1,7 miljoen investeringsprojecten geselecteerd voor steun van de EU, naast 2,7 miljoen begunstigden in het kader van programma's voor plattelandsontwikkeling.

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Uit dit verslag blijkt dat de Europese structuur- en investeringsfondsen ons helpen onze EU-brede doelstellingen van groei en banen te halen op belangrijke gebieden zoals onderzoek en innovatie, en de overgang naar een koolstofarme, circulaire economie. De geboekte vooruitgang toont duidelijk de meerwaarde van structurele fondsen voor zowel ondernemingen als burgers."

Corina Crețu, commissaris voor Regionaal Beleid, voegt daaraan toe: "Het cohesiebeleid werkt. De cijfers spreken voor zich: halverwege de begrotingsperiode 2014-2020 ligt de uitvoering van de programma's nog steeds op kruissnelheid. Naast deze indrukwekkende cijfers zijn er de verhalen van miljoenen Europeanen wier leven beter wordt dankzij de investeringen van de EU. Dat is een sterk argument voor een sterk cohesiebeleid na 2020."

Overal in Europa hebben de Europese structuur- en investeringsfondsen geholpen om de littekens van de economische en financiële crisis te helen. Eind 2017 hadden 15,3 miljoen personen, d.w.z. twee keer zoveel als vorig jaar, ondersteuning gekregen bij het vinden van een baan of het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 42,5 miljoen mensen zullen nu toegang hebben tot betere gezondheidsdiensten.

In overeenstemming met de toezeggingen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs ondersteunen de Europese structuur- en investeringsfondsen de overgang naar een koolstofarme economie; 330 000 huishoudens profiteren reeds van door de EU gefinancierde renovatiewerken met het oog op energie-efficiëntie, en meer dan 3 terawattuur energie (het equivalent van de verbranding van ongeveer 370 000 ton steenkool) zal worden bespaard dankzij door de EU gefinancierde verbeteringen van de energie-efficiëntie van openbare gebouwen.

Het open gegevensplatform over het cohesiebeleid is vandaag bijgewerkt en bevat nu de laatste resultaten van de programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Achtergrond

In de periode 2014-2020 investeren de Europese structuur- en investeringsfondsen 647 miljard euro in de EU; daarvan draagt de EU 460 miljard euro bij.

De fondsen hebben tot doel duurzame sociaal-economische convergentie, veerkracht en territoriale cohesie te bevorderen. De fondsen vormen de grootste bron van EU-steun op belangrijke gebieden waarvoor in het kader van de politieke prioriteiten van de Commissie-Juncker investeringen nodig zijn.

Door de werkgelegenheid en de groei te stimuleren en investeringen in de digitale eengemaakte markt en de energie-unie te bevorderen, en door de eengemaakte markt en de economische governance in de EU te versterken, beantwoorden deze investeringen aan de behoeften van de reële economie en ondersteunen zij structurele veranderingen en hervormingen die gedurende het proces van het Europees Semester zijn vastgesteld.

Het verslag biedt voor de derde keer een jaaroverzicht van de uitvoering van de 531 nationale en regionale programma's op basis van de midden 2018 ontvangen jaarlijkse programmaverslagen.

Meer informatie

Factsheet over de werking van de Europese structuur- en investeringsfondsen

Samenvattend verslag 2018 over de uitvoering van programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen in 2014-2017

@CorinaCretuUE @mariannethyssen @PhilHoganEU @KarmenuVella

@EUinmyRegion @EU_Social @EU_Agri @EU_Mare

IP/18/6841

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail