Algemene Maatregel van Bestuur uitgebracht bij wetsvoorstel 31354 - Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid

maandag 13 februari 2017

Bij wetsvoorstel 31354 - Aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid is een Algemene Maatregel van Bestuur ondergebracht.