Dries van Agt blikt terug op de taal van het parlement

Met dank overgenomen van Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) i, gepubliceerd op dinsdag 15 januari 2019, 14:00.

datum: 23 januari 2019 | locatie: Universiteitbibliotheek Radboud Universiteit te Nijmegen

Op woensdag 23 januari zal oud-premier Dries van Agt i terugblikken op de taal van het Nederlandse parlement en met name de Tweede Kamer. Dat zal hij doen tijdens een ochtendbijeenkomst in de Universiteitsbibliotheek te Nijmegen, georganiseerd door het Katholiek Documentatie Centrum (KDC Radboud Universiteit) en het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP Rijksuniversiteit Groningen).

De aanleiding hiervoor is de verschijning van het nieuwe boek van de Groningse taalkundige Siemon Reker: Dat gezegd hebbend… Taal in politiek Den Haag na 1950 (Uitgeverij In Boekvorm, 2018). Hij zal in zijn bijdrage het boek kort toelichten en verder een beschouwing geven over talige bijzonderheden van de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer.

Het taalgebruik op het Haagse Binnenhof is gevarieerder dan u zou denken. Zo zal een Kamerlid uit de oppositie in het algemeen andere bewoordingen gebruiken dan een lid van de coalitie, een confessioneel politicus anders spreken dan een sociaaldemocraat. Daarbij is een bijzonder opvallend verschil tussen de drie christelijke partijen te observeren: protestantse politici markeren hun betogen veel explicieter dan katholieken.

Dries van Agt en Johan van Merriënboer, één van de biografen van Van Agt, zullen een reactie geven.

Het boek is te bestellen via de website van de uitgever.

Programma

10.30 Ontvangst met koffie en thee

11.00 Welkomstwoord van Hans Krabbendam (KDC) en Gerrit Voerman i (DNPP)

11.10 Inleiding door Siemon Reker

11.40 Reactie van Johan van Merrienboer

12.00 Aanbieding boek en vraaggesprek met Dries van Agt

12.45 Discussie met de zaal

13.00 Afsluiting

Locatie

Radboud Universiteit, Universiteitsbibliotheek, Erasmuslaan 36, 6500 HA Nijmegen, zaal 01.05d

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst bij het KDC tot en met uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 via info@kdc.ru.nl of 024-361 24 57. Deelname is gratis.