Autonoom rijden: roep om veiligheids- en aansprakelijkheidsregels

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 16 januari 2019.

Europarlementariërs verwelkomen de aandacht voor autonoom rijden, maar roepen op tot verdere regelgeving op het gebied van veiligheid en steun voor deze EU-industrie.

“Europa moet innovatief zijn, maar wel sneller. China en de VS wachten niet”, zegt rapporteur Wim van de Camp (EVP, Nederland). Verschillende landen wereldwijd maken snel stappen op het gebied van verbonden en geautomatiseerde mobiliteitssystemen en het beschikbaar maken hiervan voor de markt. De EU moet veel sneller reageren op de ontwikkelingen in de sector. Dit zeggen Europarlementariërs in een niet-bindende resolutie aangenomen met 585 stemmen voor, 85 tegen en 26 onthoudingen.

Ze verwelkomen de mededeling van de Europese Commissie i getiteld “Op weg naar geautomatiseerde mobiliteit” als een belangrijke mijlpaal in de EU-strategie voor verbonden en geautomatiseerde mobiliteit. Desalniettemin stellen EP-leden dat verdere inspanning nodig is om ervoor te zorgen dat voldoende fondsen beschikbaar zijn om de sector te ondersteunen en dat er passende veiligheids- en aansprakelijkheidsregels worden gecreëerd.

Europarlementariërs roepen de Europese Commissie en EU-lidstaten op om te werken voor het behouden van de leidende rol die de EU heeft op het gebied van internationale technische harmonisatie van autonoom vervoer. Dit moet gebeuren binnen het kader van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties (UNECE) en de Weense Conventie.

Het Europees Parlement i benadrukt ten slotte het belang van de ontwikkeling van beveiligingssystemen die ervoor zorgen dat autonome voertuigen en voertuigen die niet verbonden noch geautomatiseerd zijn naast elkaar kunnen bestaan.

Regels over de automatisering van andere vervoersmiddelen

Europarlementariërs vragen de Europese Commissie ook om gedetailleerde plannen te presenteren voor autonoom luchtvervoer en om de automatiseringsniveaus van binnen- en zeescheepvaart te definiëren om zo de ontwikkeling van autonome vaartuigen te stimuleren. Normen voor de ontwikkeling van autonome trein- en lightrailsystemen moeten ook worden ontwikkeld.

Verder is er volgens de EP-leden een behoefte voor de ontwikkeling van een gezamenlijk partnerschap (Gemeenschappelijke Onderneming), vergelijkbaar met Shift2Rail voor vervoer per spoor en CleanSky voor de voor de luchtvaartindustrie. Dit moet zorgen voor de ontwikkeling van een industrie-gedreven, strategisch initiatief op het gebied van autonoom vervoer.

Onderzoek moet focussen op de langetermijneffecten van autonoom vervoer op terreinen als consumentengebruik, sociale acceptatie, psychologische en fysieke reacties en het verminderen van ongelukken.


1.

Relevante EU dossiers