De tekst van de Grondwet met toelichting

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tekst van de Grondwet 2023 met toelichting uitgegeven in pdf-formaat. De toelichting is op deze site bij ieder artikel opgenomen.

Ook zijn vertalingen in het Frans, Duits, Engels en Duits beschikaar.

Vertalingen van de Nederlandse Grondwet