CO2-emissies door auto's: feiten en cijfers (infografiek)

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 15 juni 2022.

Ooit afgevraagd hoeveel CO2 door auto’s wordt uitgestoten, en of elektrische voertuigen echt een schoner alternatief zijn? Bekijk onze infografiek voor meer informatie.

Transport is verantwoordelijk voor bijna 30% van de totale CO2-uitstoot van de EU, waarvan 72% afkomstig is van wegtransport. Als onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de EU zich tot doel gesteld de uitstoot veroorzaakt door transport tegen 2050 met 60% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

De emissies van transport stijgen

Gezien het tempo van emissiereductie is vertraagd, zal het doel van minder CO2-uitstoot door transport niet makkelijk zijn. Andere sectoren hebben de uitstoot sinds 1990 teruggedrongen, maar naarmate mensen mobieler worden, nemen CO2-emissies van transport toe.

Pogingen om de brandstofefficiëntie van nieuwe auto's te verbeteren, nemen eveneens af. Na een gestage afname, stoten nieuw geregistreerde auto's in 2017 gemiddeld 0,4 gram CO2 per kilometer meer uit dan het jaar daarvoor.

Om de trend in te dammen, stelt de EU nieuwe CO2-emissiedoelstellingen voor, die gericht zijn op het verminderen van de schadelijke uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens. Parlementsleden zullen tijdens de plenaire vergadering op 27 maart over de nieuwe regels stemmen.

Auto's: grote vervuilers

De CO2-uitstoot van passagierstransport varieert aanzienlijk afhankelijk van het type transport. Passagiersauto's zijn een belangrijke vervuiler en vertegenwoordigen 60,7% van de totale CO2-uitstoot van het wegtransport in Europa.

Auto’s kunnen echter tot de schoonste transportmiddelen behoren als ze ten minste vier personen vervoeren. Alleen een trein stoot minder CO2 uit per passagier.

Met gemiddeld 1,5 mensen per auto in Europa zijn andere vervoerswijzen zoals bussen momenteel een schoner alternatief.

Zijn elektrische auto's schoner?

Er zijn twee manieren om de CO2-uitstoot van auto's te verminderen: door voertuigen efficiënter te maken of door de gebruikte brandstof te veranderen. Tegenwoordig gebruikt de meerderheid van de auto's in Europa benzine (52%), maar elektrische auto's worden steeds populairder.

Ondanks het kleine marktaandeel van elektrische auto's, ongeveer 1,5% van de nieuwe geregistreerde personenauto's, is het aantal nieuwe inschrijvingen van elektrische auto's in de EU de afgelopen jaren gestaag toegenomen. De verkoop van elektrische auto's met accu's in de EU steeg in 2017 met 51% in vergelijking met het jaar daarvoor.

Om de hoeveelheid CO2 die door een auto wordt geproduceerd te berekenen, moet niet alleen rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot tijdens het gebruik, maar ook met de emissies veroorzaakt door de productie en verwijdering ervan. De productie en verwijdering van een elektrische auto is minder milieuvriendelijk dan een auto met een interne verbrandingsmotor.

Het niveau van emissies van elektrische voertuigen varieert daarnaast afhankelijk van hoe de elektriciteit wordt geproduceerd. Rekening houdend met de gemiddelde energiemix in Europa, blijken elektrische auto's al schoner te zijn dan auto's op benzine. Aangezien het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in de toekomst zal toenemen, zullen elektrische auto's nog minder schadelijk worden voor het milieu.

Andere EU-maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

In het kader van het akkoord van Parijs over klimaatverandering heeft de EU zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2030 met ten minste 40% te verminderen in alle economische sectoren, in vergelijking met het niveau van 1990.

Naast het stellen van streefdoelen voor auto-emissies, hebben leden van het Europees Parlement de volgende maatregelen getroffen om de EU te helpen aan deze verbintenis te voldoen:

Bekijk onze infografiek over de vorderingen van de EU bij het bereiken van de 2020-doelstellingen voor klimaatverandering.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20190313STO31218

Gecreëerd: 22-03-2019 - 14:58