Europarlementariërs missen stemming 'WW-export': een ongenuanceerd verhaal

donderdag 18 april 2019, analyse van Edgar Hoedemaker

"Stemflop Europolitici: Nederlanders massaal absent op het verkeerde moment." De ochtendkrant van de Telegraaf had vanmorgen bovengemiddeld veel aandacht voor het Europees Parlement. De NOS gebruikte hetzelfde jargon en plaatste op de website dat het 'met meer Nederlandse tegenstemmen definitief naar de prullenbak verwezen had kunnen worden.' Het betreffende voorstel gaat over de mogelijkheid om WW-uitkeringen langer mee te kunnen nemen naar een ander EU-land. Vorige week was stemming hierover uitgesteld tot er een nieuw Europees Parlement aan zou treden.

Maandag werd echter in een procedurevergadering besloten dat het voorstel deze week, de laatste parlementsweek voor de verkiezingen, alsnog behandeld zou worden. Met een krappe meerderheid van drie stemmen werd dit besloten. Vijftien Nederlandse Europarlementariërs waren daarbij afwezig en zij zijn nu de kop van jut. Door bovenstaande berichtgeving lijkt het erop dat Nederlandse Europarlementariërs door een lakse houding schuldig zijn aan eventuele ww-export. Wie deze berichtgeving echter in de context van het Europese besluitvormingsproces plaatst, ziet dat deze stelling nogal ongenuanceerd is.

Wat is het voorstel?

In het Europees Parlement ligt een belangrijk wetsvoorstel voor dat WW-uitkeringen op Europees niveau moet regelen. Het houdt in dat Europese werknemers die in een ander EU-land werken, hun WW-uitkering van dat land maximaal zes maanden mogen meenemen naar een andere lidstaat. De Nederlandse regering is tegen dit idee. Het is op deze manier namelijk mogelijk dat Europese arbeiders in de toekomst een Nederlandse uitkering meenemen, zonder dat Nederlandse instanties kunnen controleren of zij actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. Het voorstel is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen over coördinatie van sociale zekerheidsstelsels. Op de pagina 'Sociale dimensie interne markt' van Europa-Nu.nl staat alles hierover uitgelegd.

Stemflop? Vier nuances

De afwezigheid van de Europarlementariërs bij de procedurevergadering was niet handig. Er zijn echter vier redenen waarom er nuance aangebracht dient te worden bij het belang van hun afwezigheid.

Ten eerste ging het maandag slechts om een stemming over de procedure. De vraag was of het pakket over coördinatie van sociale zekerheidsstelsels alsnog behandeld zou moeten worden deze week. Dit voorstel haalde een krappe meerderheid, maar dat is niet hetzelfde als een definitieve doorvoering van het pakket of een fiat over het voorstel van het Europees Parlement. Die stemming zou pas donderdag plaatsvinden en dan zou het daadwerkelijk over de inhoud gaan.*

Ten tweede is deze stemming in het Europees Parlement nog geen definitief fiat van de EU voor het pakket maatregelen. Daar zijn nog wel wat stappen voor te zetten, omdat de Raad van de Europese Unie ook nog geen definitief besluit heeft genomen. Het pakket is ook daar nog in onderhandeling. De wetgevingsprocedure van de EU vergt een akkoord van zowel de Raad als het Europees Parlement.

Ten derde is uitstel niet hetzelfde als afstel. Als in de procedurevergadering was besloten het pakket definitief niet te behandelen in de huidige samenstelling van het Europees Parlement, dan was het in latere samenstelling alsnog op de agenda teruggekomen. Volgens de NOS had het plan 'definitief naar de prullenbak verwezen kunnen worden,' maar dat is niet het geval. Daar ging het afgelopen maandag niet over; toen ging het over agendering van de stemming. De werkelijke stemming over het pakket zou donderdag zijn.*

Een vierde nuance gaat over de taak die Europarlementariërs hebben. Voor wie zitten zij in het Europees Parlement en wat is hun taak? Uiteraard is het meest voor de hand liggende antwoord dat zij moeten stemmen over procedures en plannen. Daarom was het ook beter geweest als de Nederlandse Europarlementariërs wel aanwezig waren afgelopen maandag. Het is echter niet zo dat de Europarlementariërs in het Parlement zitten om het Nederlandse belang te verdedigen. Als de Nederlandse regering in de Raad een standpunt inneemt, betekent dat niet dat Europarlementariërs dat standpunt moeten overnemen. Europarlementariërs hebben een eigen mandaat en nemen zelf hun beslissingen in het Europees Parlement als medewetgevend orgaan. Zij zitten daar niet om het nationale belang te verdedigen, maar namens hun kiezers. Het was goed geweest als ze aanwezig waren geweest, maar het is onjuist om de Europarlementariërs achteraf aan te spreken vanuit nationaal belang. Dat komt niet overeen met hun functie.

Kortom

Natuurlijk was het beter geweest als alle Europarlementariërs aanwezig waren geweest in de procedurevergadering, maar een ongenuanceerd oordeel over het belang van deze vergadering is onjuist. Daar is het Europese besluitvormingsproces te complex voor. Bovendien is uitstel geen afstel, zoals de NOS stelde en bedienen Europarlementariërs niet het nationale belang. Context is van belang!

Bron: Telegraaf, Algemeen Dagblad, NOS, RTLZ

  • Update: Inmiddels is de stemming alsnog uitgesteld tot na de Europese verkiezingen.