Eerste Kamer stelt profielschets nieuwe Kamervoorzitter vast

dinsdag 18 juni 2019

DEN HAAG (PDC i) - De nieuwe Eerste Kamer zal op 2 juli 2019 uit haar midden een voorzitter kiezen. Ter voorbereiding op deze verkiezing stelde de Senaat vandaag een profielschets vast. De profielschets gaat in op kennis, persoonlijke kwaliteiten en beschikbaarheid van de voorzitter. Het is de bedoeling dat de nieuwe voorzitter op zoveel mogelijk punten aan het profiel voldoet.

Uit het profiel komt naar voren dat de Eerste Kamer een geroutineerd en daadkrachtig voorzitter zoekt met parlementaire en bestuurlijke ervaring. De kandidaat moet kennis van het staatsrecht hebben, het Reglement van Orde adequaat kunnen toepassen en in zich in meerdere talen verstaanbaar kunnen maken. Op persoonlijk vlak moet de nieuwe voorzitter samenbindend, gezaghebbend, relativerend en representatief zijn.

De voorzitter van de Eerste Kamer wordt volgens de schets gevraagd 2,5 à 3 dagen beschikbaar te zijn voor de functie. Iedere Senator kan zich individueel kandidaat stellen. Het is daarbij niet van belang uit welke fractie de kandidaat komt.

Bron: Eerste Kamer