Geloofsbrieven Nederlandse Europarlementariërs goedgekeurd

donderdag 27 juni 2019

DEN HAAG (PDC i) - De geloofsbrieven van de 26 personen die in mei gekozen zijn in het Europees Parlement i, zijn goedgekeurd. Hiermee worden zij als lid tot het Europees Parlement toegelaten.

De Tweede Kamercommissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven i controleert de geloofsbrieven van alle kandidaat-Europarlementariërs. Een geloofsbrief is een bewijs dat iemand tot een bepaalde functie benoemd kan worden.

Op alfabetische volgorde van politieke partij en achternaam zijn dit de Nederlandse gekozenen:

50PLUS

Toine Manders i

CDA

Tom Berendsen i

Esther de Lange i

Jeroen Lenaers i

Annie Schreijer-Pierik i

ChristenUnie-SGP

Peter van Dalen i

Bert-Jan Ruissen i

D66

Samira Rafaela i

Sophie in ´t Veld i

FvD

Derk-Jan Eppink i

Rob Rooken i

Rob Roos i

GroenLinks

Bas Eickhout i

Kim van Sparrentak i

Tineke Strik i

PvdA

Mohammed Chahim i

Agnes Jongerius i

Kati Piri i

Paul Tang i

Vera Tax i

Frans Timmermans i

PvdD

Anja Hazekamp i

VVD

Malik Azmani i

Jan Huitema i

Caroline Nagtegaal i

Liesje Schreinemacher i

Bron: Tweede Kamer; Europees Parlement