Minister Ollongren ontvangt 'Groot onderhoud of kruimelwerk’

woensdag 3 juli 2019

Heeft de Nederlandse democratie en rechtsstaat groot, achterstallig onderhoud nodig, of blijft het beperkt tot kruimelwerk? Zorgt het advies van Staatscommissie Remkes voor te hoge constitutionele verwachtingen? Deze vraag staat centraal in de nieuwste bundel van het Montesquieu Instituut. De bundel werd op 3 juli uitgereikt aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Staatscommissie, aanbevelingen en beschouwingen

Eind 2018 concludeerde de Staatscommissie Parlementair Stelsel i onder leiding van Johan Remkes i in haar rapport dat de democratie en rechtsstaat in Nederland onder druk staan. Vanuit het Montesquieu Instituut reageren de auteurs, waaronder Bert van den Braak, op het rapport. Dit gebeurt aan de hand van een reeks beschouwingen van deskundigen over de aanbevelingen van de Staatscommissie. De bundel gaat in op verschillende onderwerpen uit het advies van de Staatscommissie, zoals de kabinetsformatie, de positie van de Eerste Kamer, regionale vertegenwoordiging en parlementaire representativiteit en een bindend correctief referendum.

Onderzoek door PDC

Het advies van de Staatscommissie kwam tot stand mede op basis van onderzoek door PDC. Dit onderzoek richtte zich op twee onderwerpen. Allereerst zijn in het biografisch archief van PDC de achtergrondkenmerken van alle Eerste en Tweede Kamerleden onderzocht. Daarnaast deed PDC onderzoek naar de parlementaire instrumenten die Kamerleden gebruiken. Het gaat hierbij om het gebruik van wetsvoorstellen, moties, Kamervragen, amendementen en novelles. Met de inzichten uit dit onderzoek kon de Staatscommissie conclusies trekken over de werking van ons tweekamerstelsel.