Belangrijkste thema's en media-evenementen 8 - 21 juli 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 8 juli 2019

De Raad zal een economie waarin welbevinden centraal staat en de werk­gelegenheids­aspecten van een klimaat­neutrale economie bespreken, de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 goedkeuren en richtsnoeren inzake werk­gelegenheid aannemen.

Raad Economische en Financiële Zaken, 9 juli 2019

De Raad zal zich buigen over de eigen middelen van de EU en de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 aannemen. Het Finse voorzitterschap zal zijn werkprogramma presenteren.

Raad Buitenlandse Zaken, 15 juli 2019

De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen de laatste ontwikkelingen bespreken inzake Iran en het nucleaire akkoord met Iran, het JCPOA. De Raad zal vervolgens aandacht besteden aan Irak en conclusies aannemen. De Centraal-Afrikaanse Republiek zal ook aan de orde komen. De buitenlandministers zullen van gedachten wisselen met de Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Moldavië, Nicolae Popescu.

Raad Landbouw en Visserij, 15 juli 2019

De Raad zal van gedachten wisselen over het GLB-hervormingspakket post 2020 en de werkgroep op hoog niveau inzake suiker. Ook zullen de ministers worden geïnformeerd over het werkprogramma van het Finse voorzitterschap, EU-Mercosur, de Afrikaanse varkenspest en dierenwelzijn tijdens vervoer.

Raad Algemene Zaken, 18 juli 2019

Het Finse voorzitterschap zal presentaties geven over zijn voorzitterschapsprioriteiten en zijn plannen in verband met de besprekingen over het volgende meerjarig financieel kader. De ministers zullen ook spreken over de uitvoering van de strategische agenda 2019‑2024 en de balans opmaken wat betreft de rechtsstaat in Polen.