EU Court of Justice: three judges appointed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op woensdag 10 juli 2019.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben vandaag 3 rechters benoemd bij het Hof van Justitie van de Europese Unie i.

Nils Wahl (Zweden) werd benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie voor de periode van 7 oktober 2019 tot en met 6 oktober 2024. Hij vervangt Carl Gustav Fernand na diens ontslag op 7 oktober 2019.

Roberto Mastroianni (Italië) en Ornella Porchia (Italië) werden benoemd tot rechter bij het Gerecht. Hun ambtstermijn loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2025. De benoemingen zijn het gevolg van de gedeeltelijke vernieuwing van de samenstelling van het Gerecht: de ambtstermijn van 23 rechters loopt op 31 augustus 2019 af.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit twee rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité dat de lidstaten adviseert over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt. Zij worden geselecteerd uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden. Om benoemd te worden bij het Hof van Justitie moeten kandidaten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun land van herkomst tot de hoogste rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd, dan wel bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Om in aanmerking te komen voor het Gerecht, moeten kandidaten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.