Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie stelt laboratoria van wereldklasse open voor onderzoekers

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 29 juli 2019.

Onderzoekers uit heel Europa zullen nu nog meer gebruik kunnen maken van de geavanceerde faciliteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek i: na een eerste cyclus van het initiatief voor open toegang, waarbij 92 onderzoeksinstellingen bijna 100 ontvankelijke voorstellen hebben ingediend, zijn nu extra laboratoria van de eigen dienst voor wetenschap en kennis van de Commissie toegankelijk voor externe wetenschappers, die nu ook experimenten op het gebied van emissieloze energie-oplossingen en nucleaire beveiliging zullen kunnen uitvoeren. Met dit initiatief wil het JRC het wetenschappelijk onderzoek en het concurrentievermogen stimuleren en de samenwerking tussen Europese onderzoekers bevorderen.

Tibor Navracsics i, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, en verantwoordelijk voor het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek: “Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek maakt gebruik van door de EU gefinancierde faciliteiten van wereldklasse om ons te helpen de dringendste uitdagingen van onze tijd - van de klimaatverandering tot voedselveiligheid en nucleaire beveiliging - aan te gaan. Ik ben zeer verheugd dat we nu nog meer doen om anderen die maatschappelijke problemen willen oplossen, te helpen door onze laboratoria en faciliteiten te delen met briljante wetenschappers uit heel Europa.”

Sinds het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) zijn faciliteiten in 2017 voor het eerst openstelde, hebben wetenschappers uit 21 EU-landen en 3 buurlanden experimenten uitgevoerd in 12 laboratoria van het JRC in Geel (België), Ispra (Italië) en Karlsruhe (Duitsland). Het initiatief wordt nu uitgebreid tot Petten (Nederland), waar de laboratoria van het JRC voor onderzoek op het gebied van energie en vervoer gevestigd zijn. Onderzoekers uit de EU-landen en landen die geassocieerd zijn met het onderzoeksprogramma Horizon 2020, worden uitgenodigd om vóór 30 september een aanvraag in te dienen.

Laboratoria zijn nu open om testen uit te voeren op het gebied van nieuwe brandstoffen en nucleaire beveiliging

In Petten zijn nu twee faciliteiten voor de ontwikkeling van technologieën om waterstof als brandstof te gebruiken, toegankelijk: de testfaciliteit voor hogedrukgastanks en de testfaciliteit voor brandstofcellen en elektrolytische cellen.

Waterstof is een van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen omdat er bij gebruik van waterstof geen kooldioxide wordt uitgestoten. De technologie staat echter nog in de kinderschoenen en moet worden ontwikkeld vóór waterstof conventionele fossiele brandstoffen kan vervangen. In Petten zullen onderzoekers experimenten uitvoeren op brandstofcellen en gastanks onder verschillende omgevingsomstandigheden.

Het JRC stelt ook twee geavanceerde laboratoria voor onderzoek op het gebied van actinidematerialen open in Karlsruhe. Actiniden vormen de ruggengraat van nucleaire technologieën, zoals energie, ruimteverkenning of medische behandelingen. Wetenschappers zullen verkennend onderzoek kunnen verrichten om nieuwe nucleaire apparatuur of materialen te helpen ontwikkelen.

Vanaf september zal het JRC ook verschillende van zijn Europese faciliteiten in Geel toegankelijk maken waar metingen worden uitgevoerd om gegevens over nucleaire reacties en kernverval te verzamelen. Dergelijke metingen helpen kernreactoren en de behandeling van kernafval veiliger te maken en verbeteren de radiologische bescherming van burgers en het milieu.

Achtergrond

De meest recente openstelling van de faciliteiten volgt op het succes van de eerste twee jaren waarin de onderzoeksinfrastructuur van het JRC toegankelijk werd gemaakt, met 12 voltooide projecten en meer dan 30 lopende projecten. De resultaten van de eerste experimenten zijn al tastbaar.

In het Europese laboratorium voor de beoordeling van constructies in Ispra, bijvoorbeeld, hebben onderzoekers uit Nederland experimenten uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van de grootste Hopkinson Bar-machine ter wereld. Ze hadden deze machine nodig om de weerstand van materialen uit steenklei (adobe) tegen ontploffingen of explosies te testen. Adobestructuren komen overal ter wereld voor, ook op plaatsen waar militaire conflicten plaatsvinden of die gevoelig zijn voor natuurrampen. Dankzij de resultaten van deze experimenten kunnen soldaten op vredeshandhavingsmissies nu meer informatie krijgen over hoe goed de gebouwen waarin ze actief zijn, hen kunnen beschermen.

Kernonderzoekers uit Roemenië hebben experimenten uitgevoerd in de GELINA-faciliteit van het JRC in Geel, die wordt gebruikt om het gedrag van neutronen met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid te meten. Aangezien neutronen een belangrijk onderdeel vormen van kernreacties, zijn nauwkeurige gegevens van essentieel belang voor het succes van geavanceerde nucleaire technologieën, gaande van doeltreffende, gerichte kankerbehandelingen tot veilige energie met minimaal afval.

Er is een speciaal openbaar portaal opgezet met informatie over alle aspecten die verband houden met het initiatief voor open toegang van de onderzoeksinfrastructuur van het JRC, waaronder de publicatie van oproepen tot het indienen van voorstellen, informatie over de voorwaarden en criteria voor toegang en de indieningsprocedure. Het JRC maakt geen winst met het openstellen van zijn faciliteiten voor externe gebruikers.

Meer informatie

Open toegang tot de onderzoeksinfrastructuur van het JRC

Factsheet over het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek

IP/19/4669

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail