P. (Piet) Adema

foto P. (Piet) Adema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Piet Adema (1964) was van 3 oktober 2022 tot 2 juli 2024 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Rutte IV i. Hij was in 2013-2021 voorzitter van de ChristenUnie en eerder, in 2007-2011, lid van Gedeputeerde van Staten van Fryslân. Daarna was hij onder meer waarnemend burgemeester van Achtkarspelen, van Tynaarlo en van Borger-Odoorn. Adema was eerder werkzaam in het bedrijfsleven, onder meer als lichtadviseur en commercieel manager. Hij was laatstelijk onder meer voorzitter van Schoonmakend Nederland.

ChristenUnie
in de periode 2013-2024: minister, partijvoorzitter

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Pieter (Piet)

geboorteplaats en -datum
Opeinde (gem. Smallingerland), 6 november 1964

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/13)

 • interim-manager, van 2005 tot 2007
 • lid Gedeputeerde Staten van Fryslân, van mei 2007 tot 20 april 2011 (belast met infrastructuur, vaarwegen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, leefomgeving, armoedebeleid en Concernondersteuning)
 • lid Provinciale Staten van Fryslân, van 10 maart 2011 tot 15 juni 2011
 • waarnemend burgemeester van Achtkarspelen, van 23 juni 2011 tot 15 januari 2013
 • waarnemend burgemeester van Tynaarlo, van 12 augustus 2013 tot 16 december 2014
 • waarnemend burgemeester van Borger-Odoorn, van 22 december 2014 tot 1 juni 2015
 • voorzitter Schoonmakend Nederland, van juni 2015 tot oktober 2022
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 3 oktober 2022 tot 2 juli 2024

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
 • voorzitter WoningBouwsNL, van november 2017 tot oktober 2022
 • lid Raad van Commissarissen Woningborg, van november 2018 tot oktober 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2022 de beleidsbrief Toekomst Landbouw uit. Daarin wordt geschetst hoe de landbouw er in 2040 uit moet zien. Voor boeren die al willen verduurzamen, komt € 226,6 miljoen ter beschikking. Overheid, keten en consument moet de boeren helpen om te verduurzamen. Er komt een dialoog met de sector over het toekomstplan.
 • Begon eind 2022 met overleg met landbouworganisaties, natuurorganisaties, medeoverheden en ketenpartijen over een duurzame landbouwsector in 2040. Uitgangspunten voor een landbouwakkoord zijn duidelijkheid over duurzamer produceren in de landbouw, waarbij ingezet wordt op duidelijke doelen ten aanzien van natuur, klimaat en water. In juni 2023 stapte de grootste landbouworganisatie, LTO, uit dit overleg.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2023 samen met minister Yesilgöz de Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing (Stb. 242) tot stand. Het strafrechtelijk handhavingsinstrumentarium wordt versterkt en ook kan sneller en doeltreffender worden opgetreden. Het wetsvoorstel was in 2021 ingediend door de ministers Grapperhaus en Schouten. (35.892)

8.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Was in 2010 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 24 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 3 oktober 2022.