Segers en Dijkhoff in debat over vrijheid van onderwijs (artikel 23 Grondwet)

maandag 23 september 2019

DEN HAAG (PDC i) - Op maandag 23 september zullen fractievoorzitters Gert-Jan Segers i (ChristenUnie) en Klaas Dijkhoff i (VVD) in debat gaan over de vrijheid van onderwijs. De vrijheid van onderwijs is geregeld in artikel 23 grondwet en is de laatste weken een veelbesproken thema. Dat komt vooral door berichtgeving over islamitisch onderwijs.

De twee partijen hebben met een christelijke en een liberale achtergrond allebei andere beelden over de manier waarop vrijheid van onderwijs moet worden ingericht. De inleider van het debat is historicus Pieter Gerrit Kroeger. Hij zal het historische kader van artikel 23 schetsen. Vervolgens gaan de fractievoorzitters in debat over de controle van de overheid op scholen, de positie van religie in de samenleving, en burgerschapsvorming in het openbaar en bijzonder onderwijs.

De organisatie van het debat is in handen van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en het VVD-themanetwerk Onderwijs. Het debat staat onder leiding van schrijfster en columniste Naema Tahir

Bron: ChristenUnie, VVD