Interne markt, industrie en onderzoek op agenda van de Raad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op zaterdag 21 september 2019.

Op 26 en 27 september 2019 vindt een formele Raad voor Concurrentievermogen plaats onder Fins EU-voorzitterschap in Brussel.

Tijdens deze Raad zal worden gesproken over de interne markt, industrie en onderzoek. Een terugkerend agendapunt is de toetsing van het concurrentievermogen, waarbij deze keer van gedachten wordt gewisseld over de externe dimensie van het concurrentievermogen van de EU i. Daarnaast zal de Raad een beleidsdebat voeren over de visie voor een langetermijnstrategie voor duurzame groei en het verder ontwikkelen van de economische basis. Dit zal tevens dienen als input voor het nieuwe werkprogramma van de Commissie.

Ten slotte zal een beleidsdebat plaatsvinden over synergieën tussen het Horizon Europe pakket en andere Europese programma’s. Het voorbereidende schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat vindt plaats op vrijdag 20 september.

  • 20/09: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen dd 26/27 september