Economy of Wellbeing: the Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 24 oktober 2019.

De Raad i heeft vandaag conclusies aangenomen over de economie van het welzijn, waarin de lidstaten en de Commissie worden verzocht om in nationale en Uniemaatregelen een welzijnsperspectief te integreren en om mensen en hun welzijn centraal te stellen bij het uitstippelen van beleid.

Het concept van de economie van het welzijn is een prioriteit voor het Finse voorzitterschap. De kerngedachte erachter is dat hoewel het welzijn van mensen op zichzelf waardevol is, het ook van vitaal belang is voor de economische groei, productiviteit, langetermijnhoudbaarheid van de overheidsfinanciën en maatschappelijke stabiliteit van de Unie.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"