Raad van State ziet potentie in wetsvoorstel bindend correctief referendum

maandag 28 oktober 2019

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State i reageert overwegend positief op het voorstel van Ronald van Raak i (SP i) om een bindend correctief referendum in te voeren, maar geeft aan dat de motivatie beter moet. Van Raak diende begin dit jaar een initiatiefwetsvoorstel i in. De Raad van State publiceerde vandaag een advies over het voorstel, waarin ook de reactie op het advies van initiatiefnemer Van Raak is opgenomen. correctief

Volgens de Raad van State zijn er geen staatsrechtelijke belemmeringen voor de invoering van het bindend correctief referendum. Ook zou dit type referendum het beste passen bij de Nederlandse representatieve democratie. Wel is van belang dat het referendum functioneert als laatste correctiemogelijkheid, zoals beoogd door Van Raak. Het moet daarom beperkt blijven tot uitzonderingsgevallen. Om dit te verzekeren acht de Raad van State het noodzakelijk dat er goede drempels worden gesteld aan bijvoorbeeld het benodigd aantal handtekeningen en dat de juiste onderwerpen worden uitgesloten van het referendum. Daarnaast geeft het rapport aan dat Van Raak vooral de positieve kanten van het referendum heeft belicht. Voor een sterkere motivatie moeten ook de nadelen behandeld worden.

Het bindend correctief referendum is een referendumtype waarbij burgers een referendum aan kunnen vragen over een wet die al door de Tweede i en Eerste Kamer i is aangenomen. Op die manier kunnen burgers wetten blokkeren waar het merendeel van de bevolking op tegen is.

Bron: Samenvatting advies initiatiefwetsvoorstel over opnemen bindend referendum in de Grondwet