Space solutions for a sustainable Arctic : Council adopts conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019.

De Raad i heeft vandaag conclusies aangenomen over de rol van ruimtevaartdiensten met het oog op een duurzaam noordpoolgebied.

In de conclusies moedigt de Raad de Commissie en het Europees GNSS-Agentschap (het agentschap voor het wereldwijd satellietnavigatiesysteem) aan om actief met het Europees Ruimteagentschap (ESA), de Europese Organisatie voor de Exploitatie van Meteorologische Satellieten (Eumetsat) en andere instanties samen te werken ter bevordering van ruimtevaartoplossingen voor een duurzaam noordpoolgebied.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"