Kamer verdeeld over toevoegingen aan artikel 1 Grondwet

vrijdag 6 december 2019

DEN HAAG (PDC i) - De meningen van Tweede Kamerleden over de toekomst van artikel 1 van de Grondwet zijn sterk verdeeld. Dit bleek uit het debat dat de Kamer donderdag voerde over het initiatiefwetsvoorstel van Bergkamp (D66 i), Özütok (GroenLinks i) en Van den Hul (PvdA i). Zij stellen voor handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegronden aan artikel 1 toe te voegen.

Eerder deze week diende Henk Krol i van 50PLUS i een amendement in om daarnaast ook leeftijd als non-discriminatiegrond op te nemen. Bisschop (SGP i) betoogde in het debat dat er zo veel kanshebbers zijn om in het artikel opgenomen te worden, dat het beter zou zijn alle specifieke gronden te schrappen. Discriminatie 'op welke grond dan ook' zou dan overblijven.

Van Dijk (SP i) en Van der Molen (CDA i) sloten zich bij het voorstel van Bisschop aan. PVV i-Kamerlid Martin Bosma i vindt echter dat artikel 1 beter in zijn geheel afgeschaft kan worden. Op de plaats van het artikel zou hij graag zien: 'Iedere Nederlander is voor de wet gelijk'.

De initiatiefnemers en de minister van Binnenlandse Zaken i gaan in een later debat in op de inbreng van de Kamer.

Bron: Tweede Kamer