Minister Knops dient voorstel over verkiezing Eerste Kamer pas in na debat in beide Kamers

vrijdag 10 januari 2020

DEN HAAG (PDC i) - Minister Knops wacht met het indienen van het voorstel voor wijziging van de Grondwet over de verkiezingswijze van de Eerste Kamer. Dat schrijft de minister in een brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Omdat het voorstel betrekking heeft op de Eerste Kamer, wacht de Minister tot een debat over het eindrapport over de Staatscommissie parlementair stelsel i in beide Kamers heeft plaatsgevonden.

In de motie-Schalk i (SGP i) van november 2019 werd de regering verzocht te wachten met verdere stappen in het proces van de Grondwetwijziging inzake de verkiezingswijze van de Eerst Kamer tot er in beide Kamers een debat is gevoerd over het eindrapport van de Staatscommissie. Hoewel dit niet de gebruikelijke volgorde is waarin een regeringsvoorstel wordt behandeld, wacht de minister toch met het voorleggen van het voorstel aan de Afdeling advisering van de Raad van State i. Om met de tweede lezing te kunnen beginnen moet het voorstel vóór de verkiezingen van maart 2021 door beide Kamers in eerste lezing zijn aanvaard.

Het voorstel voor wijziging van de Grondwet over de verkiezingswijze van de Eerste Kamer i dat vorig jaar in internetconsultatie werd gegeven wijkt af van het advies van de Staatscommissie parlementair stelsel. Die adviseerde in haar eindrapport ('Lage drempels, hoge dijken') de verkiezingswijze van de Eerste Kamer te laten zoals die is.

Bron: overheid.nl, kamerstuk 34430 L