Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief

foto Dr. J.A. (Hans) Vijlbrief
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl / Martijn Beekman
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Hans Vijlbrief (1963) is sinds 6 december 2023 lid van de Tweede Kamerfractie van D66 i. Eerder was hij dat van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022. Van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024 was hij staatssecretaris Mijnbouw (met name de Groningse problematiek) in het kabinet-Rutte IV i en daarvoor vanaf 29 januari 2020 staatssecretaris van Financiën (belastingen). De heer Vijlbrief was in 2018-2020 voorzitter van de Eurogroup working group in Brussel. Van 2011 tot 2018 was hij thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. Bovendien was hij voorzitter van het Europese noodfonds EFSF. Voor 2011 bekleedde hij verschillende functies bij onder meer het ministerie van Economische Zaken. Zo was hij directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging en voor Economische Politiek. Van 2000 tot 2010 was de heer Vijlbrief hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is als Kamerlid financieel woordvoerder.

D66
in de periode 2020-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Alexander (Hans)

geboorteplaats en -datum
Leiden, 17 augustus 1963

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • diverse functies bij het directoraat Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, van 1992 tot 1997
 • directeur-generaal Energie, Telecom & Markten
 • plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, van 1997 tot 1999
 • directeur (parttime) onderzoekscentrum voor financieel-economisch beleid, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1998 tot 2000
 • onderdirecteur CPB (Centraal Planbureau), van 1999 tot 2001
 • bijzonder hoogleraar Economische Politiek, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 2000 tot 2010
 • directeur Algemene Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, van 2001 tot 2004
 • directeur-generaal Economische Politiek, ministerie van Economische Zaken, van 2004 tot 2010
 • directeur-generaal Energie, Telecom en Markten, ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 2010 tot 1 juli 2011
 • thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, van 1 juli 2011 tot 1 februari 2018
 • voorzitter Eurogroup working group in Brussel, van 1 februari 2018 tot 29 januari 2020
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale zaken), van 29 januari 2020 tot 10 januari 2022
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022
 • staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (belast met mijnbouw en mededinging), van 10 januari 2022 tot 2 juli 2024
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 6 december 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris van Financiën belast met: 1. Fiscaliteit; 2. Belastingdienst, inclusief FIOD; 3. Financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; 4. Exportkredietverzekeringen en -faciliteiten; 5. Holland Casino en Staatsloterij; 6. Muntwezen; 7. Domeinen Roerende Zaken
 • Was als staatssecretaris van EZK belast met 1. Mijnbouw, waaronder begrepen de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie in Groningen; 2. Nationaal Programma Groningen; 3. mededinging, voor zover het betreft het kartelverbod, het verbod op misbruik van economische machtspositie, fusies en overnames, markt en overheid, financiële transparantie en het wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven; 4. flitsgiettechnologie.

4.

Nevenfuncties

vorige
 • voorzitter brede Heroverwegingsgroep “Veiligheid en Terrorisme”, van 2009 tot 2010
 • voorzitter Economic Policy Committee van de Europese Unie, van 2012 tot 2014
 • voorzitter Raad van Bestuur EFSF, van maart 2014 tot januari 2020
 • voorzitter commissie verkiezingsprogramma D66, Tweede Kamerverkiezingen 2023

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Chr. Lyceum 'Dr. W.A. Visser 't Hooft' te Leiden, tot juni 1981

academische studie
 • algemene economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1981 tot 1987
 • economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1987 tot 1992

promotie
 • economische wetenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, 6 oktober 1992

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in april 2023 in reactie op het rapport van de enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen een pakket van vijftig maatregelen aan om de schadeafhandeling en versterkingsoperatie te versoepelen. Verder komt er 30 jaar lang jaarlijks een investering van 250 miljoen euro voor verduurzaming, leefbaarheid en economisch perspectief van Groningen en Noord-Drenthe.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2020 de Wet CO2-heffing industrie (Stb. 544) tot stand. De heffing is onderdeel van een breed maatregelenpakket op het gebied van klimaatdoelstellingen, dat industriële bedrijven stimuleert op een verstandige manier te verduurzamen. (35.575)
 • Bracht in 2020 de Wet aanpassing box 3 (Stb. 546) tot stand. Hiermee wordt een eerste stap gezet naar het belasten van het werkelijke rendement op vermogen. Kleinere vermogens worden ontzien. (35.577)
 • Bracht in 2020 de Wet vliegbelasting (Stb. 549) tot stand. Het betreft een belasting per vertrekkende passagier (een vliegticketbelasting), waarbij de transferpassagier is uitgesloten, en een belasting per vertrekkend vrachtvliegtuig op basis van gewicht en geluidsklasse. Het wetsvoorstel werd in 2019 ingediend door staatssecretaris Snel. (35.205)
 • Bracht in 2023 als staatssecretaris van EZK de Wet Versterking gebouwen in de provincie Groningen (Stb. 164) tot stand. Er komt een publieke regeling voor een transparant versterkingsproces voor de gebouwen in Groningen. Dit is nodig vanwege de (mogelijke) schade door aardbevingen door de gaswinning. De rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen, waaronder gemeenten, worden vastgelegd en de positie van de eigenaar wordt verbeterd. Tevens worden er mogelijkheden geboden om de uitvoering te versnellen. Het wetsvoorstel was in 2020 ingediend door minister Wiebes en in 2021 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van 't Wout. (35.603, 36.094)
 • Bracht in 2024 de Wet beëindiging gaswinning Groningerveld tot stand. Hiermee wordt per 1 oktober 2024 de gaswinning gestopt en daarna verboden. De wet legt de zorgplicht en verplichtingen van de NAM vast ten aanzien van de monitoring van seismische activiteiten. (36.441)

7.

Publicaties van/over

lijst van publicaties
"Unemployment insurance and the Dutch labour market" (dissertatie, 1992)

literatuur/documentatie
"Een groene doener en een minzame crisismanager voor de Belastingdienst", Het Financieele Dagblad, 28 januari 2020

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.