Amendement Krol naar Raad van State: leeftijd als non-discriminatiegrond

donderdag 13 februari 2020

DEN HAAG (PDC i) - De Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib i, heeft de Afdeling Advisering van de Raad van State i op 11 februari gevraagd om voorlichting over een amendement van Tweede Kamerlid Krol i (50PLUS i). Het amendement is ingediend bij het voorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp, Özütuk en Van den Hul om in artikel 1 van de Grondwet handicap en seksuele gerichtheid op te nemen als non-discriminatiegrond.

Het amendement van Krol stelt voor om, naast handicap en seksuele gerichtheid, ook leeftijd toe te voegen als non-discriminatiegrond. In de toelichting bij het amendement stelt Krol dat dit een belangrijk signaal zou afgeven. Het zou namelijk aangeven dat de Nederlandse samenleving en wetgever leeftijdsdiscriminatie sterk afkeuren en met alle middelen willen voorkomen en bestrijden. Bovendien biedt de opname van leeftijd als non-discriminatiegrond bescherming aan de burger tegen de wetgever, volgens Henk Krol.

Nu het amendement voor advies bij de Raad van State ligt, wacht de Tweede Kamer met verdere behandeling van het voorstel.

Bron: Tweede Kamer