Eerste Kamer komt vanaf 21 april weer wekelijks bijeen

donderdag 16 april 2020

DEN HAAG (PDC i) - Vanaf dinsdag 21 april zal de Eerste Kamer in beginsel weer wekelijks in plenaire vergadering bijeenkomen. De vergaderingen van de Senaat waren aanvankelijk opgeschort in verband met het coronavirus. Vanaf 21 april zullen niet alleen spoedwetsvoorstellen in verband met de coronacrisis, maar ook reguliere wetsvoorstellen behandeld worden. Wel zullen de vergaderingen nog op een aangepaste wijze plaatsvinden qua samenstelling. Hierbij worden de besluiten van het kabinet en de RIVM-richtlijnen in acht genomen.

Dit is afgelopen dinsdag besloten in een overleg tussen Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn i en de fractievoorzitters. De Eerste Kamer vindt dat het democratische proces zoveel mogelijk doorgang moet blijven krijgen. Het besluit loopt vooruit op een voorlichting van de Raad van State i waar de Eerste Kamer vorige week om heeft verzocht. Het betreft een advies over de grondwettelijke (on)mogelijkheden van digitale aanwezigheidsregistratie en van digitaal vergaderen en besluiten in situaties zoals met de coronacrisis. Dit advies wordt op korte termijn verwacht.

De Eerste Kamer zal de komende tijd ook een aantal Eerste Kamerleden herdenken dat de afgelopen tijd is overleden. Deze herdenkingen gebeuren in een aangepaste plenaire vergadering. Commissievergaderingen van de Eerste Kamer vinden vooralsnog nog steeds alleen langs digitale weg plaats.

Bron: Eerste Kamer