Europees Parlement: nationale autoriteiten moeten publiek beter informeren over EU-acties Covid-19

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 4 mei 2020.

De vicevoorzitters van het Europees Parlement roepen de lidstaten op het publiek beter voor te lichten over EU-activiteiten en solidariteit bij de bestrijding van het coronavirus

"Voorlichting en communicatie zijn van cruciaal belang om de gezondheids- en economische crisis als gevolg van de coronapandemie het hoofd te bieden", verklaarden de vicevoorzitters van het Europees Parlement, Othmar Karas (AT, EVP) en Katarina Barley (DE, S&D) vandaag, twee maanden nadat de eerste gezamenlijke EU-acties tegen het coronavirus werden opgestart.

"Het is van vitaal belang dat alle nationale autoriteiten het publiek op een duidelijke en samenhangende manier voorlichten over de noodzakelijke maatregelen. Met name wanneer wordt overwogen om de lockdown te versoepelen dient dit op gecoördineerde wijze in de hele EU te gebeuren, aldus Othmar Karas, vicevoorzitter van het Europees Parlement. .

"In het belang van eenheid en solidariteit in de EU en om desinformatie te bestrijden is het absoluut noodzakelijk dat de nationale autoriteiten ook duidelijk communiceren over collectieve EU-actie ter ondersteuning van de lidstaten. Daarom zouden persconferenties en video-updates van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, met name haar interventies in het Europees Parlement, op grote schaal in de lidstaten uitgezonden moeten worden."

Vicevoorzitter Katarina Barley voegt hieraan toe: “De initiatieven die op EU-niveau worden genomen, worden immers niet alleen door de leden van het Europees Parlement uit alle lidstaten goedgekeurd, maar ook door de ministers van alle nationale regeringen. We spelen allemaal een rol in deze besluitvorming en we hebben allemaal belang bij het resultaat.”

Barley vervolgt: "Dit is belangrijk met het oog op de verantwoordingsplicht, transparantie, democratie en het vertrouwen in onze bestuursstructuren. Veel aspecten van de huidige crisis vereisen een collectieve aanpak en bundeling van middelen: afspraken om de grenzen open te houden voor vitale medische - en voedselvoorraden, steun voor bedrijven, banen of consumenten, financiering van onderzoek naar geschikte vaccins, gemeenschappelijke regels voor de luchtvaartindustrie, steunmaatregelen voor de landbouw en de toeristische sector en hulp aan onze directe buren en partners in derde landen.

"De EU en de ECB hebben samen honderden miljarden euro's financiële steun gemobiliseerd ter ondersteuning van de overheidsfinanciën en de economie. Dit is alleen mogelijk dankzij de kredietwaardigheid van de Europese Unie en het hefboomeffect van gemeenschappelijk optreden,” aldus Karas.

Tot slot onderstreept vicevoorzitter Barley, : "Toch blijven veel zaken onderbelicht. Erger nog, desinformatiecampagnes worden steeds populairder en voeden het publiek met een dieet van nepnieuws dat afbreuk doet aan de echte inspanningen om elkaar te steunen in deze zeer moeilijke en onzekere tijden".