Tijdelijke commissie Digitale toekomst: stel Kamercommissie voor Digitale Zaken in

donderdag 28 mei 2020

DEN HAAG (PDC i) - Donderdag 28 mei heeft de tijdelijke Kamercommissie Digitale toekomst i haar eindrapport aangeboden aan Tweede Kamervoorzitter Arib. In dit rapport, dat de titel 'Update vereist' draagt, adviseert de commissie om een vaste Kamercommissie Digitale Zaken in te stellen. Deze commissie zou haar werk moeten beginnen bij de aanvang van een nieuw kabinet, na de Kamerverkiezingen van maart 2021.

De commissie Digitale toekomst werd ingesteld in juli 2019, met als doel meer inzicht te krijgen in de manier waarop het parlement zijn kennispositie op het gebied van digitalisering kan versterken en benutten. In het eindrapport stelt de commissie dat de Tweede Kamer meer controle moet kunnen uitoefenen op digitale ontwikkelingen. De wet- en regelgeving over deze onderwerpen moet bovendien niet te ver achterlopen bij de snelle technologische vooruitgang.

De nieuwe commissie Digitale Zaken zou moeten voorzien in deze noodzaak. Naast het behandelen van wetgeving op dit gebied, zou deze commissie digitale ontwikkelingen moeten volgen en hierover informeren. Ook moet de commissie elk jaar een kennisagenda opstellen om te bepalen welke kennis de Kamer op welk moment nodig heeft. Ten slotte krijgt de commissie de taak om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van Europese wetgeving op het gebied van digitalisering.

Bron: Tweede Kamer, ANP