Raad: ruimtevaartbeleid kan zorgen voor een duurzame economie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 4 juni 2020, 10:00.

Het ruimtevaartbeleid kan een grote rol spelen bij het tot stand brengen van een duurzame EU i-economie. De Raad i heeft vandaag een reeks conclusies aangenomen waarin wordt onderkent dat ruimtevaart een belangrijke bijdrage levert tot de ontwikkeling van de vaardigheden, technologieën en diensten die een samenleving nodig heeft om mondiale uitdagingen in een veranderende wereld te kunnen aanpakken. Tot die uitdagingen behoren klimaatverandering, aantasting van het ecosysteem, gezondheidscrises, voedselonzekerheid en migratie.

De Raad onderstreept dat aardwetenschappen en Europese ruimtevaartgegevens, -diensten en -technologieën een bijdrage kunnen leveren aan de Europese Green Deal i, die Europa in staat stelt wereldleider te worden in de overgang naar een duurzame wereld, waarbij maatschappelijke uitdagingen worden opgelost en de werking van natuurlijke ecosystemen in stand wordt gehouden, ten behoeve van toekomstige generaties.

Hij verzoekt de Commissie een diepgaande analyse te maken van het huidige landschap en de toekomstige perspectieven van de Europese nieuwe ruimte en de bijdrage ervan aan de EU-economie, en onderstreept dat het belangrijk is om de lidstaten met opkomende ruimtevaartcapaciteiten, alsook hun industrie en academische wereld, te ondersteunen in hun actieve betrokkenheid om het volledige potentieel van de ruimtevaarteconomie van de EU te ontsluiten en haar economische veerkracht te versterken.

Wat de ontwikkeling van vaardigheden betreft, wijst de Raad erop dat het belangrijk is dat de lidstaten, in samenwerking met de particuliere sector, universiteiten en onderzoeksorganisaties, alsook intergouvernementele organisaties, meer inspanningen leveren om vaardigheden te ontwikkelen en innovatie en ondernemerschap te stimuleren, ter bevordering van een aantrekkelijke werkomgeving in de ruimtevaartsector.

Tot slot worden de lidstaten en de Commissie verzocht om een meer geïntegreerde benadering van de ontwikkeling van vaardigheden in de waardeketens van de ruimtevaartsector te bevorderen, bijvoorbeeld door beroepsopleiding en online en permanente educatie aan te moedigen en gezamenlijke graden en opleidingen in het hoger onderwijs te promoten.