Van Denemarken tot Duitsland: Regulering van politieke partijen in een aantal Westerse landen

Met dank overgenomen van Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) i, gepubliceerd op maandag 15 juni 2020, 12:00.

Op 11 juni heeft minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rapport Van Denemarken tot Duitsland. Regulering van politieke partijen in een aantal Westerse landen naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dit rapport, dat werd opgesteld door Gerhard Hoogers, Sebastiaan van Leunen en DNPP-directeur Gerrit Voerman, bevat een inventarisatie van de grondwettelijke positie van politieke partijen, de wettelijke organisatorische eisen die aan hen worden gesteld (ook wat betreft hun interne democratie), en de regeling van het partijverbod in een aantal Westerse landen.

Deze inventarisatie werd uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van de Wet op de politieke partijen door het derde kabinet-Rutte. Een ontwerp van deze wet zal voor het einde van dit jaar gereed zijn.

Documenten: