Oud-CDA-Tweede Kamerlid Jan Krajenbrink overleden

donderdag 2 juli 2020

DEN HAAG (PDC i) - In Leiden is afgelopen maandag op 78-jarige leeftijd Jan Krajenbrink overleden. Hij was Tweede Kamerlid voor het CDA i in periode 1981-1994. In de Kamer voerde hij vooral het woord over asielbeleid en minderheden (integratie).

De uit een in Groningen wonend onderwijzersgezin afkomstige CDA-politicus was van antirevolutionairen huize. Hij was vijf jaar medewerker van de Dr. Kuyperstichting, het wetenschappelijk bureau van de ARP i en daarna secretaris van het toen in oprichting zijnde CDA. Daarbij had hij een belangrijk aandeel in de totstandkoming van die partij.

In de Tweede Kamer stond hij bekend als een gedegen lid, die enigszins op de linkerflank van zijn fractie opereerde. Op maatschappelijk gebied was Krajenbrink onder meer actief bij De Christelijke Pers, een woningcorporatie en later in het College voor Kansspelen. Daarnaast was hij organist. In de periode 1994-2002 was hij burgemeester van Woudenberg.

Bronnen: Trouw, biografisch archief PDC