Europees Parlement wil een Europese gezondheidsunie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 10 juli 2020, 8:00.

De coronacrisis heeft de noodzaak aangetoond van een veel sterkere EU i-rol op het gebied van gezondheid, aldus het EP in een resolutie over de komende EU-strategie voor volksgezondheid

In een resolutie die vrijdag met 526 stemmen voor en 105 stemmen tegen, bij 50 onthoudingen, werd aangenomen, formuleert het Europees Parlement de beginselen voor de toekomstige EU-strategie voor volksgezondheid na Covid-19.

De Europarlementariërs onderstrepen de noodzaak de juiste lessen uit de coronacrisis te trekken en op het gebied van gezondheid veel nauwer samen te gaan werken door de oprichting van een Europese Gezondheidsunie. Daartoe moeten minimumnormen voor hoogwaardige gezondheidszorg worden vastgesteld op basis van stresstests van de gezondheidszorgstelsels van de lidstaten om de zwakke punten op te sporen en na te gaan of ze voorbereid zijn op een mogelijke heropflakkering van Covid-19.

In de resolutie wordt verder opgeroepen tot de instelling van een Europees gezondheidsresponsmechanisme om snel te kunnen reageren op alle soorten gezondheidscrises dankzij een betere coördinatie en een beter beheer van de strategische reserve aan geneesmiddelen en medische apparatuur. De geplande EU-strategie voor geneesmiddelen moet maatregelen bevatten om de toelevering en betaalbaarheid van essentiële geneesmiddelen in Europa te verzekeren.

De Europarlementariërs verwelkomen het nieuwe EU4Health-gezondheidsprogramma van 9,4 miljard euro en zijn van mening dat langetermijninvesteringen en -verbintenissen nodig zijn. Zij vragen om de oprichting van een speciaal EU-fonds ter verbetering van de ziekenhuisinfrastructuur en de gezondheidsdiensten. Bovendien moeten de Europese gezondheidsagentschappen ECDC en EMA, evenals gezamenlijk gezondheidsonderzoek, worden versterkt.

Zolang de coronacrisis nog niet is bedwongen, herhalen de leden van het Europees Parlement ook hun oproep om alle mensen wereldwijd betaalbare toegang te geven tot Covid-19- vaccins en -behandelingen zodra deze beschikbaar zijn. Gezamenlijke EU-aanbestedingen moeten systematischer worden gebruikt om concurrentie tussen de lidstaten te vermijden wanneer de volksgezondheid in het geding is.

Achtergrond

De primaire verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid en in het bijzonder voor de gezondheidszorgstelsels ligt bij de lidstaten. De EU speelt echter een belangrijke rol bij het verbeteren van de volksgezondheid, het voorkomen en beheersen van ziektes, preventie en het harmoniseren van gezondheidsstrategieën tussen de lidstaten.

Het Parlement heeft de totstandkoming van een samenhangend EU-volksgezondheidsbeleid consequent bevorderd en in een resolutie over de herziening van de EU-begroting en het economisch herstelplan voor de periode na 2020 gepleit voor een nieuw, zelfstandig Europees gezondheidsprogramma.

De Commissie heeft sindsdien een voorstel ingediend voor een EU4Health-gezondheidsprogramma van 9,4 miljard euro voor de periode 2021-2027 als onderdeel van het Next Generation EU-herstelplan.

Klik hier om het volledige debat te terug te kijken.

Klik hier om de interventie van Petra De Sutter i (Groenen/EVA, BE) terug te kijken