D66 zet in verkiezingsprogramma 2021 in op gekozen minister-president

maandag 21 september 2020

DEN HAAG (PDC i) - D66 i wil een gekozen premier i, zodat mensen meer invloed hebben op de kabinetsformatie i, en de Tweede Kamer meer vrijheid heeft om haar controlerende taak te vervullen. Dat staat in het recentelijk gepubliceerde concept-verkiezingsprogramma 2021-2025.

Daarnaast is de partij ook voorstander van de invoering van een bindend correctief referendum i als noodrem. Hierbij moet er geen ruimte zijn voor verschillende interpretaties over de consequenties van de uitslag. D66 wil verder de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar verlagen zodat er meer aandacht voor het perspectief van jongeren komt.

De motivatie die de partij geeft voor deze bestuurlijke vernieuwingen is dat veel kiezers het gevoel hebben dat ze niet worden vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. D66 wil daarom de parlementaire democratie vernieuwen zodat de band tussen de kiezers en de gekozene versterkt wordt.

Bron: website D66