Conclusies Raad concurrentievermogen (onderzoek)

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 29 september 2020.

Voornaamste resultaten

De Raad nam een algemene oriëntatie aan over de ontwerp­verordening tot vaststelling van Horizon Europa (EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor 2021-2027) en over het ontwerp­besluit tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa.

Anja Karliczek, Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek

Dit akkoord brengt ons een belangrijke stap dichter bij de definitieve aanneming van Horizon Europa. We moeten er nu samen met het Europees Parlement en de Commissie voor zorgen dat ons toekomstgerichte EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie begin volgend jaar in werking kan treden. Dat is onze gezamenlijke opdracht in het belang van de Europese onderzoeks- en innovatie­gemeenschap en het concurrentie­vermogen van de EU.

Anja Karliczek, Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek

Dankzij dit akkoord kunnen de onderhandelingen met het Europees Parlement over de aanneming van de 2 wetgevings­besluiten vóór het einde van het jaar worden afgerond.

Overeengekomen tekst verordening Horizon Europa Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Overeengekomen tekst verordening Horizon Europa (corrigendum) Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Overeengekomen tekst besluit over het specifiek programma Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Conclusies van de Europese Raad, 17-21 juli 2020

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3771

Brussel

29 september 2020

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Tussen 22-29 september 2020 via schriftelijke procedure goedgekeurde punten Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR