Interview met voorzitter van de belastingcommissie: We kunnen belastingparadijzen in de EU niet langer toelaten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020.

De nieuwe EP i commissie belastingaangelegenheden zal het Europese centrum worden voor de dialoog over belastingzaken, belooft Paul Tang i (S&D, Nederland), nieuw verkozen commissievoorzitter.

Waar zal de Parlementaire commissie belastingaangelegenheden (FISC) zich op concentreren?

We staan op een kritisch punt. Regering spenderen op dit moment - terecht - miljarden om levens en inkomens te redden. Maar de gemaakte schulden zullen moeten worden terugbetaald. Na de vorige crisis maakten we de dubbele fout om te bezuinigen en de middenklasse meer te belasten. Alleen de rijksten bleven buiten schot. Deze keer moet het anders zijn. Door manieren te vinden om degenen te belasten die nu geen eerlijke bijdrage leveren - de rijksten en grote bedrijven -, kunnen we op een eerlijke manier de crisis te boven komen en het vertrouwen van onze burgers terugwinnen. Bedrijven alleen al vermijden elk jaar tussen de €50 miljard en €190 miljard aan belastingen. FISC zal zich inzetten tegen deze onrechtvaardigheid die ingebed is in ons economische systeem. We zullen ook werk maken om van ons belastingsysteem een drijver voor duurzame ontwikkeling te maken. Door milieuvervuilers te belasten, kunnen we innovatie stimuleren en het milieu saneren.

Belastingcommissies in het Parlement waren voorheen onderzoekscommissies, om zich te verdiepen in specifieke schandalen zoals Lux Leaks en de Panama Papers. Waarom is een permanente commissie nu wel nodig?

Sinds ik vijf jaar geleden aan de slag ging in het Europees Parlement, hadden we bijna voortdurend belastingcommissies! Maar na de publicatie van hun rapport, verdwenen ze, en werden dan opnieuw opgericht wanneer er een ander belastingschandaal opdook. Met deze permanente commissie kunnen we het waardevolle werk van de vorige commissies verderzetten op het vlak van informatiewinning en sensibilisering van de burgers. Maar nu kunnen we ook naar de langere termijn kijken. We kunnen bijvoorbeeld duurzame relaties opbouwen met nationale parlementen en andere internationale organisaties. Op deze manier wordt de FISC-commissie werkelijk het Europese centrum voor debat rond belastingzaken.

De EU heeft niet veel bevoegdheden op het vlak van belastingen. Wat verschil kan deze commissie maken?

Zoals de vorige belastingcommissies al aantoonden, gebeuren er vele dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Door te ijveren voor transparantie en de feiten bloot te leggen, zullen we de vaart van verandering verder stimuleren. Burgers eisen actie, en deze commissie zal hun stem zijn in de Europese arena.

Tijdens de voorbije jaren, waren er vele onthullingen en lekken over wereldwijde belastingontduiking, belastingontwijking en witwaspraktijken. Hoe heeft de EU hierop gereageerd volgens u?

Er is onvermijdelijk een kloof tussen de aanpak van de EU wat betreft de lidstaten enerzijds en wat betreft derde landen anderzijds. De lijst van belastingparadijzen buiten de EU is nuttig geweest om druk uit te oefenen op bekende belastingparadijzen. Het is verre van perfect, zoals de recente schrapping van de Kaaimaneilanden uit die lijst aantoont. Maar het is een begin. Anderzijds moest de druk op EU-landen voornamelijk van het Europees Parlement komen. In maart 2019, hebben we zeven EU-landen, inclusief mijn thuisland Nederland, als belastingparadijzen bestempeld. Deze landen aan de schandpaal nagelen heeft enorm geholpen om het gesprek in Nederland te veranderen, met een groeiend aantal landgenoten die aanvaardden dat harde hervormingen nodig waren. Deze zeven EU-belastingparadijzen kosten de andere EU-lidstaten jaarlijks immers meer dan €40 miljard euro! Dit kan zo niet verder en ik vertrouw erop dat, in de context van de faciliteit voor herstel en veerkracht, de druk op deze regeringen zal toenemen. De Commissie moet erg duidelijk zijn: EU-belastingparadijzen moeten hun belastingstelsel hervormen, of hun plannen voor herstel en veerkracht worden niet goedgekeurd.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20201008STO88809