Coronaregels Tweede Kamer: reeds aangepaste werkwijze gewijzigd op twee punten

donderdag 15 oktober 2020

DEN HAAG (PDC i) - In een brief aan de Tweede Kamer i kondigt voorzitter Khadija Arib i aan dat de reeds door de coronamaatregelen gewijzigde werkwijze op twee punten wordt aangepast. Dat gebeurt op het gebied van het inplannen van VAO's i (Verslag Algemeen Overleg) en het aanvragen van hoofdelijke stemmingen i.

In een Kamerbrief van 29 september gaf de voorzitter al aan dat de korte debatten om moties in te dienen, de zogeheten VAO's, tijdelijk niet zouden worden ingepland. Dit om het aantal wisselingen en bewegingen in de Kamer te beperken. In de Kamerbrief van 14 oktober laat Arib weten dat er wordt gekeken hoe er toch op beperkte schaal VAO's kunnen worden ingepland, zodat Kamerleden weer vaker moties kunnen indienen. Het presidium verzoekt de leden kritisch te kijken welke VAO's zo urgent zijn dat uitstel niet mogelijk is.

Verder is er op 6 oktober een motie aangenomen waarin staat dat wanneer een Kamerlid gebruik maakt van het recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen en hij/zij van mening is dat dit niet kan wachten tot de eerstvolgende dinsdag, er hierover wordt gestemd op de eerstvolgende Kamerdag.

Ten slotte is er op 1 oktober een dringend beroep gedaan op iedereen die het Tweede Kamergebouw betreedt een mondkapje te dragen op plekken in het gebouw waar je andere mensen kunt tegenkomen. De overige afspraken die in de brief van 29 september stonden blijven onverkort van kracht.

Bron: De Tweede Kamer