Videoconferentie van de ministers van Ruimtevaart, 20 november 2020 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 20 november 2020, 16:30.

Voornaamste resultaten

Rol van Europa in de mondiale ruimte-economie

De ministers van Ruimtevaart hebben via videoconferentie een informele gedachtewisseling gehouden over de rol van Europa in de mondiale ruimte-economie. Ze bespraken hoe de EU haar ruimtevaart­industrie concurrerender kan maken en een grotere rol kan spelen bij het vormgeven van internationale regelgeving.

Peter Altmaier, Duits minister van Economische Zaken en Energie

De mondiale ruimte-economie biedt enorme kansen voor de zeer concurrerende ruimtevaartindustrie en -dienstverleners in Europa. De Europese Unie, het Europees Ruimteagentschap en de lidstaten bundelen de krachten om het technologisch concurrentievermogen te stimuleren, een wereldwijd gelijk speelveld tot stand te brengen en internationale regels op cruciale gebieden zoals ruimteverkeersmanagement en cyberbeveiliging vorm te geven.

Peter Altmaier, Duits minister van Economische Zaken en Energie

De ministers benadrukten dat de richtsnoeren van de Europese Raad voor het waarborgen en ontwikkelen van de strategische autonomie van de EU ook op ruimtevaartgebied in de praktijk moeten worden gebracht.

De ruimtevaartsector heeft volgens hen zowel specifiek als in het algemeen een belangrijke rol te spelen bij de groene en de digitale transitie.

Gegevens van ruimtevaarttoepassingen worden op een groot aantal gebieden zoals artificiële intelligentie, telecommunicatie, energie, transport, landbouw, rampenpreventie en de bestrijding van de klimaatverandering gebruikt.

De Europese vlaggenschipprogramma's Copernicus en Galileo zijn belangrijk. Zij moeten operationeel blijven en moeten verder worden ontwikkeld.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan cyberbeveiliging in de ruimtevaart.

Nauwere samenwerking en coördinatie is wenselijk om invloed te kunnen uitoefenen op internationaal niveau. Een van de terreinen waarop volgens de ministers regels en normen nodig zijn, is ruimteverkeersmanagement. Ook de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten is belangrijk.

Gezien de toenemende commercialisering van de ruimtevaart is het zaak het concurrentievermogen van de Europese ruimtevaartindustrie op de mondiale markten te versterken. De ruimtevaartindustrie heeft behoefte aan een omgeving die bevorderlijk is voor innovatieve oplossingen, onder meer op het gebied van financiering. Om een eerlijke mondiale markt voor ruimtevaart tot stand te brengen is het essentieel dat een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers wordt gecreëerd.

Ruimtevaartbeleid van de EU (achtergrondinformatie)

Europees ruimtevaartbeleid - Voorbereiding van de Ruimteraad

De ministers bereidden ook de 10e Ruimteraad[1] voor, die dezelfde dag via videoconferentie plaatsvond. Kort voor de zitting had de Raad daarover conclusies aangenomen (zie link hieronder). Daarin stond onder meer dat de Ruimteraad een oriënterend debat zou houden over hoe Europa zal bijdragen aan de vaststelling van kern­beginselen voor de mondiale ruimte-economie.

[1] De Ruimteraad is een gezamenlijke en gelijktijdige vergadering van de Raad van de Europese Unie (Raadsformatie Concurrentievermogen - Ruimtevaart) en de Raad van het ESA op ministerieel niveau. De Ruimteraad biedt een forum aan de EU en het ESA om samenwerkingsactiviteiten inzake het Europees ruimtevaartbeleid te coördineren. Het ESA bestaat uit 22 landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië en Zweden (die ook EU-lidstaten zijn) + het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Canada heeft ook zitting in de Ruimteraad en neemt deel aan een aantal projecten in het kader van een samenwerkingsovereenkomst. Slovenië is een geassocieerd lid. De 7 overige EU-lidstaten hebben samenwerkingsovereenkomsten met het ESA: Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta en Slowakije.

Toekomstige ruimtevaarteconomie: Raad neemt conclusies aan (persmededeling, 11 november 2020)

Lees meer over het ESA

Diversen

Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap

De Portugese delegatie presenteerde de prioriteiten van haar aanstaande voorzitterschap van de Raad op het gebied van ruimtevaart:

de grondslag leggen voor een Europese strategie voor de nieuwe ruimtevaart en daarbij de toegang tot de ruimte openstellen en satellietgegevens inzetten

de Europese ruimte-ecosystemen en downstreamsectoren in heel Europa ondersteunen bij hun evolutie naar een "digitale planeet" door geavanceerde IT-systemen in elkaar te integreren

de veerkracht van de waardeketens en de inclusie van organisaties voor onderzoek en technologie, kleine en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen verbeteren

ruimtevaarttechnologieën en -gegevens inzetten voor de duurzame ontwikkeling van kustgebieden en de blauwe economie

de samenwerking tussen de ruimtevaart en andere sectoren en gegevenstoepassingen voor een duurzame, groene en digitale transitie stimuleren en nieuwe trajecten voor economische activiteiten tijdens het "antropoceen" promoten

de samenwerking tussen de EU en Afrika versterken

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-COMP-201120

Videoconferentie

20 november 2020

09:00

Vooraf (documenten)

Agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Rol van Europa in de mondiale ruimte-economie, 6 november 2020 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Richtsnoeren voor de Europese bijdrage aan de vaststelling van kernbeginselen voor de mondiale ruimte-economie, 6 november 2020

×

Dit document is niet openbaar. Via onderstaande link kunt u om inzage verzoeken.

Verzoek om toegang tot dit document

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN