Eerste Kamerlid Van der Linden (FvD) stapt uit partij en fractie

donderdag 10 december 2020

DEN HAAG (PDC i) - Senator Lennart van der Linden i verlaat Forum voor Democratie i en stapt uit de senaatsfractie van de partij. Hij blijft wel in de Eerste Kamer. Als redenen voor zijn vertrek geeft Van der Linden een gebrek aan vertrouwen in het leiderschap van Thierry Baudet i en een aantal bestuurlijke incidenten.

De politicus bekleedde enige tijd de positie van vicevoorzitter en recentelijk zelfs de positie van voorzitter binnen het partijbestuur van de FvD. Van der Linden gaf zaterdag al aan uit het bestuur terug te treden in reactie op het referendum over de positie van Baudet.

Het is nog onduidelijk of de senator zich aansluit bij de fractie-Van Pareren waar inmiddels zes oud-FvD'ers zich verenigd hebben. Inmiddels bestaat de FvD-fractie in de Eerste Kamer nog maar uit twee personen, waar dat aantal ooit twaalf was.

Bron: NRC