Schriftelijke voorbereiding Raad Concurrentievermogen

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 18 januari 2021.

Economische Zaken en Klimaat

Op 3 februari staat de eerste informele Raad voor Concurrentievermogen over Onderzoek en Innovatie gepland onder Portugees EU-voorzitterschap. Op de agenda van deze informele Raad staat naar verluidt het onderwerp ‘aantrekkelijke en duurzame carrières voor onderzoekers’.

Daarbij heeft het Portugees EU-voorzitterschap de prioriteiten op het gebied van onderzoek en innovatie reeds gepresenteerd. Het betreft het versterken van O&I in Europa, door onder meer het doel te behalen van 3% van het BBP te investeren in onderzoek in 2030. Daarbij zal Portugal aandacht geven aan het lanceren van het Horizon Europe programma.

Vervolgens heeft de COVID-19 pandemie het belang van het versterken van beleid op het terrein van onderzoek en innovatie laten zien, net als het belang van het versterken van de samenwerking tussen lidstaten en het vernieuwen van de Europese Onderzoeksruimte. Ten slotte zal het Portugese EU-voorzitterschap ernaar streven om een bijdrage te leveren aan bredere toegang tot wetenschap en onderzoek, met aandacht voor ‘burgerwetenschap’.

De inbrengdatum van het schriftelijk overleg van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat met de minister van OCW en de staatssecretaris van EZK is gepland op vrijdag 22 januari aanstaande.

  • 22/01: Schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen voor Onderzoek dd 3 februari 2020