Eerste Kamer stemt 26 januari over bindend correctief referendum

woensdag 20 januari 2021

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer stemt dinsdag 26 januari over een initiatiefvoorstel tot het opnemen van een bindend correctief referendum in de Grondwet. De Kamer debatteerde gisteren over het voorstel van Ronald van Raak (SP). Tijdens het debat werd een motie van senator Ganzevoort (GroenLinks) ingediend. Deze verzoekt Van Raak met een novelle te komen. Over deze motie wordt eveneens op 26 januari gestemd.

In het debat bleken er nog grote zorgen te bestaan over het door de Tweede Kamer aangenomen amendement van een uitkomstdrempel, die inhoudt dat de uitslag van een referendum pas geldig is als een substantieel deel van de kiesgerechtigde bevolking deelneemt. Veel fracties vinden deze drempel te hoog en de motie van Ganzevoort stelt voor de regeling volledig te verwijderen. Van Raak zelf ontraadde de motie echter vanwege het risico op vertraging van de invoering van het wetsvoorstel.

Dit is de eerste lezing van deze grondwetswijziging. Het wetsvoorstel houdt in dat een correctief referendum nadat een wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen kan worden ingeroepen door een groep van kiesgerechtigden door middel van een inleidend verzoek om een referendum te houden.

Bron: Eerste Kamer