Voorstel grondwetswijziging uitbreiding discriminatie dinsdag in Eerste Kamer

vrijdag 5 februari 2021

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer zal zich volgende dinsdag in de plenaire vergadering buigen over het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) voor de wijziging van het grondwetsartikel over discriminatie. De initiatiefnemers stellen voor om handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe te voegen aan artikel 1 van de Grondwet.

De uitbreiding van het grondwetsartikel zou volgens de indieners ervan een sterk signaal afgeven. De grondwetswijziging zou hetgeen al bereikt is op het vlak van non-discriminatie van mensen met een functionele beperking en mensen met een verschillende seksuele gerichtheid bevestigen en verankeren. Daarnaast beoogt men met dit initiatief deze zaken te bewaken, en aan te sporen tot de verdere verbetering ervan.

Het voorstel is op 30 juni 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Het gaat om de eerste lezing (het overwegings- of verklaringsvoorstel) van deze grondwetswijziging. De Grondwet kan alleen gewijzigd worden als eerst een wetsvoorstel is aangenomen die regelt dat wijziging van de Grondwet overwogen wordt. Vervolgens is in tweede lezing voor de grondwetswijziging in beide Kamers een tweederde meerderheid nodig.

Bron: Eerste Kamer