Eerste Kamer steunt wijziging artikel 1 Grondwet

woensdag 10 februari 2021

DEN HAAG (PDC i) - De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen om artikel 1 van de Grondwet (eerste lezing) te wijzigen. Bijna alle fracties stemden in met het initiatiefvoorstel om handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe te voegen aan artikel 1.

Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bergkamp i (D66), Van den Hul i (PvdA) en Özütok i (Groenlinks) kreeg steun van alle fracties behalve de Fractie-Van Pareren i, de PVV en de SGP. De FVD-fractie was afwezig. Over een motie van SGP-senator Schalk i die verzoekt abortus op grond van handicap tegen te gaan, wordt op 23 februari gestemd.

Het voorstel betreft de eerste lezing waarvoor een gewone meerderheid volstaat. Bij de tweede lezing, na de komende Tweede Kamerverkiezingen, is een tweederde meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer vereist.

Bron: Eerstekamer.nl