Tom van der Lee voorzitter parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

donderdag 11 februari 2021

DEN HAAG (PDC i) - De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar de gang van zaken rond de aardgaswinning in Groningen kan aan de slag. Vandaag is Tom van der Lee i (GroenLinks) unaniem gekozen als voorzitter van de commissie. De commissie bestaat verder uit Stieneke van der Graaf i (ChristenUnie), Anne Kuik i (CDA), Dennis Wiersma i (VVD), Kirsten van den Hul i (PvdA), Peter Kwint i (SP), Tjeerd de Groot i (D66) Roy van Aalst i (PVV) en Femke Merel van Kooten-Arissen i (Splinter).

In maart 2019 had de Tweede Kamer de motie van Van der Lee voor een parlementaire enquête aangenomen en vervolgens zat Van der Lee ook in de voorbereidingscommissie van het onderzoek. Nadat op 4 februari 2021 het onderzoeksvoorstel was ingediend bij het Presidium van de Tweede Kamer i, heeft de Tweede Kamer hier op 9 februari mee ingestemd en besloten tot het instellen van de parlementaire enquêtecommissie.

De enquêtecommissie wil met het onderzoek inzicht krijgen in de besluitvorming en de gemaakte belangenafwegingen rondom de aardgaswinning sinds 1959. De openbare verhoren van de parlementaire enquête gaan pas in de zomer van 2022 van start. Het eindrapport van de onderzoekscommissie wordt in het voorjaar van 2023 verwacht.

Bron: Tweede Kamer