Informele Raad voor Concurrentievermogen over interne markt & industrie

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 15 februari 2021.

Economische Zaken en Klimaat

Op 22 en 23 maart 2021 vindt opnieuw een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats over onderwerpen op het gebied van de interne markt en industrie. De agenda voor deze informele Raad is op dit moment nog niet bekend. De commissie EZK heeft het schriftelijk overleg met de staatssecretaris over deze informele Raad gepland op dinsdag 16 maart 2021.

  • 16/03: Schriftelijk overleg Informele Transportraad dd 29-30 maart 2021