EU Court of Justice: five judges and an advocate-general appointed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 19 februari 2021.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben 4 rechters en 1 advocaat-generaal bij het Hof van Justitie i en 1 rechter bij het Gerecht benoemd.

Hof van Justitie

De benoemingen zijn nodig omdat op 6 oktober 2021 het mandaat van 14 rechters en 6 advocaten­generaal afloopt.

Miroslav Gavalec (Slowakije) en Octavia Spineanu-Matei (Roemenië) zijn voor het eerst benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie.

Het mandaat van Niilo Jääskinen (Finland) en Lars Bay Larsen (Denemarken), rechters bij het Hof van Justitie, wordt verlengd.

Ook het mandaat van Juliane Kokott (Duitsland), advocaat-generaal bij het Hof van Justitie, wordt verlengd.

De 4 rechters en de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie zijn benoemd voor een termijn van 7 oktober 2021 tot en met 6 oktober 2027.

Het benoemingsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gerecht

David Petrlík (Tsjechië) is benoemd tot rechter bij het Gerecht. Daar doet hij tot en met 31 augustus 2025 de resterende ambtstermijn uit van Jan Passer, die rechter bij het Hof van Justitie wordt.

Het benoemingsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten-generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd na raadpleging van een comité dat de lidstaten adviseert over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt. Zij worden geselecteerd uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden. Om benoemd te worden bij het Hof van Justitie moeten kandidaten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun land van herkomst tot de hoogste rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd, ofwel bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Om in aanmerking te komen voor het Gerecht, moeten kandidaten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.