Informele videoconferentie van de ministers van Volksgezondheid, 16 maart 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 16 maart 2021, 21:30.

Voornaamste resultaten

Europees kankerbestrijdingsplan

Tijdens de ochtend­zitting bespraken de ministers het Europees kanker­bestrijdingsplan en spraken zij hun krachtige steun en inzet daarvoor uit. Veel delegaties benadrukten dat het plan een aanvulling vormt op hun nationale strategieën en dat rekening moet worden gehouden met de verschillende uitgangs­situaties in de lidstaten.

De Commissie presenteerde het kanker­bestrijdingsplan, dat gebaseerd is op 4 voorname actie­gebieden: preventie, vroegtijdige opsporing, diagnose en behandeling, en verbetering van de levenskwaliteit. De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen, doordat de opsporing en behandeling van kanker vertraging hebben opgelopen. Daarom moet bestrijding prioriteit blijven krijgen.

De ministers merkten op dat preventie en vroegtijdige opsporing prioritaire doelstellingen zijn in veel lidstaten, met name maatregelen tegen tabaks­gebruik en schadelijk alcohol­gebruik. Verscheidene ministers onderstreepten ook het belang om ongelijkheden bij kanker­preventie en -zorg in de EU te verminderen, zowel tussen als binnen de lidstaten.

Sommige delegaties benadrukten dat het belangrijk is de lidstaten te betrekken bij de uitvoering van het Europees kanker­bestrijdingsplan en om indicatoren voor de monitoring ervan te gebruiken.

Voorts onderstreepten de ministers hoe cruciaal het gebruik en de uitwisseling van medische en weten­schappelijke gegevens kan zijn in de strijd tegen kanker. Zij zien de digitalisering van medische diensten als een kans voor de lidstaten om verder samen te werken, informatie uit te wisselen en elkaar te helpen. Velen benadrukten dat het belangrijk is om gezondheids­gegevens te beveiligen en te anonimiseren.

COVID-19 - volgende stappen

Tijdens de middag­zitting spraken de ministers over de uitvoering van niet-farmaceutische maatregelen en beleids­maatregelen tegen COVID-19 in de EU. Aan het begin van de zitting informeerde Andrea Ammon, directeur van het Europees Centrum voor ziekte­preventie en -bestrijding (ECDC), de ministers over de epidemio­logische situatie in de EU, met nadruk op de brede verspreiding van bepaalde virus­varianten, en op de noodzaak om preventie­maatregelen te handhaven totdat de vaccinatie­campagnes voldoende vooruitgang hebben geboekt. Fergus Sweeney, hoofd van de taskforce Klinische studies en Vervaardiging van het Europees Genees­middelenbureau (EMA), deelde de ministers mee dat het bureau momenteel een volledige beoordeling en onderzoek uitvoert naar de correlatie tussen het COVID-19-vaccin van AstraZeneca en trombosegevallen (naar aanleiding van de opschorting van vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin door verschillende lidstaten). De conclusie van het bureau hierover wordt verwacht op donderdag 18 maart.

Veel ministers erkenden dat de epidemio­logische situatie problematisch blijft, voornamelijk als gevolg van de nieuwe virus­varianten, en benadrukten dat de druk op het mentaal welzijn van de bevolking, de zorgstelsels en de economie groot is. Zij herhaalden de noodzaak om de vaccinatie­campagnes te versnellen, en voegden eraan toe dat beperkingen en vaccins nog enige tijd naast elkaar moeten bestaan.

Ook wezen de ministers erop dat de lidstaten tijdens de vaccinatie­campagnes ook niet-farmaceutische maatregelen (zoals hand- en ademhalings­hygiëne, mondkapjes, en afstand houden) als prioritair blijven beschouwen tegen de verspreiding van het virus. Voorts benadrukten zij dat er meer samenwerking nodig is op het gebied van informatie-uitwisseling en cruciale preventie­maatregelen.

Marta Temido, minister van Volksgezondheid van Portugal

We moeten ervoor zorgen dat niet-farmaceutische maatregelen optimaal worden uitgevoerd op Europees niveau, zodat we beter kunnen bespreken hoe we de COVID-19-beperkingen veilig en geleidelijk kunnen opheffen. Toch moet onze aandacht ook uitgaan naar het succes van onze nationale vaccinatie­campagnes. Daarom is het van essentieel belang dat we samen met de Commissie alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de vaccins tegen COVID-19 tijdig worden geleverd, en om de vaccinproductie op te voeren.

Marta Temido, minister van Volksgezondheid van Portugal

Diversen

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de voorstellen voor een Europese gezondheids­unie en voor de verordening over evaluatie van gezondheids­technologie, en verklaarde te willen streven naar de aanneming van een mandaat van het Coreper om de onderhandelingen met het Europees Parlement over die verordening zo spoedig mogelijk te starten.

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-EPSCO-03-16

Videoconferentie

16 maart 2021

10:00

16 maart 2021

14:00

Vooraf (documenten)

Agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN