Digitale Dag 2021: EU-landen zetten zich eensgezind in voor belangrijke digitale initiatieven voor het digitale decennium van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 19 maart 2021.

Persbericht van de Europese Commissie i en het Portugese voorzitterschap van de Raad i van de EU i

Vandaag hebben de ministers van de EU-lidstaten op de virtuele Digitale Dag 2021 drie verklaringen ondertekend om hun inspanningen en middelen voor de digitale transitie te bundelen. Zij willen de internationale connectiviteit bevorderen, de uitrol van schone digitale technologieën stimuleren en het regelgevingskader voor start-ups en scale-ups verbeteren. Met deze concrete verbintenissen worden stappen gezet om de Europese groene en digitale transitie te bespoedigen en de visie en doelstellingen van het digitale decennium van Europa te verwezenlijken.

Margrethe Vestager i, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “De nieuwe verbintenissen van vandaag versterken onze gezamenlijke ambities voor een mensgerichte aanpak van de digitalisering. Verscheidene lidstaten bekrachtigden met hun handtekening de verbintenissen op drie gebieden: connectiviteit, start-ups en schone digitale technologieën. Zo ondersteunen zij onze ambities voor een concurrerender, inclusiever en groener Europa.”

Thierry Breton i, commissaris voor de Interne Markt: “De Digitale Dag is een belangrijk evenement waarop de lidstaten samenkomen rond cruciale digitale doelstellingen. De nieuwe verbintenissen die de lidstaten vandaag zijn aangegaan, getuigen ook van vastberadenheid in de EU om samen te werken aan een sterker digitaal leiderschap tegen 2030.”

Pedro Siza Vieira, minister van Economische Zaken en Digitale Transitie van Portugal: “Het Portugese voorzitterschap van de Raad wil een beslissende rol spelen bij het versnellen van de digitale transitie. Wij zijn van mening dat de toezeggingen van de lidstaten van vandaag Europa zullen helpen zichzelf als wereldleider op digitaal gebied te positioneren, zoals is omschreven in de strategie voor het digitale decennium.”

De vierde editie van de Digitale Dag, die door de Commissie en het Portugese voorzitterschap van de Raad wordt georganiseerd, brengt leden van het Europees Parlement, ministers van de lidstaten, leiders uit de bedrijfswereld en diverse andere belanghebbenden samen. De deelnemende lidstaten hebben concrete toezeggingen gedaan op drie belangrijke gebieden: connectiviteit, start-ups en schone digitale technologieën.

Connectiviteit: Europa moet mondiale connectiviteitsnetwerken versterken via zijn datagateways

27 Europese landen hebben de verklaring over “Europese datagateways als kernelement van het digitale decennium van de EU” ondertekend. Hierin verbinden zij zich ertoe de connectiviteit tussen Europa en de partners in Afrika, Azië, het Europees nabuurschap en Latijns-Amerika te versterken. De nadruk ligt op terrestrische en onderzeese kabels, satellieten en netwerkverbindingen met het oog op een intensievere en veilige gegevensuitwisseling. De EU hanteert al strenge normen voor gegevensbescherming en hoogwaardige interne connectiviteit; door de verbetering van haar wereldwijde connectiviteitsnetwerken kan zij een mondiaal, veilig en flexibel datacentrum worden.

Start-ups: start-ups en scale-ups moeten profiteren van beste praktijken

25 Europese landen hebben de verklaring over de “EU Startup Nations Standard” ondertekend, zodat alle Europese start-ups en scale-ups kunnen profiteren van de beste praktijken die in succesvolle ecosystemen voor startende ondernemingen worden toegepast. Daartoe heeft de Commissie samen met de lidstaten en de belanghebbenden uit de bedrijfswereld een aantal beste praktijken vastgesteld die bijdragen tot een groeivriendelijk klimaat. Het gaat onder meer om de behandeling van visumaanvragen van talenten uit derde landen, de fiscale behandeling van aandelenopties en het verhogen en diversifiëren van particulier kapitaal. Deze praktijken zouden de algemene regel moeten worden bij de transitie van de EU naar een duurzame, digitale en veerkrachtige economie.

Groene digitale transformatie: mobiliseren van investeringen in schone digitale technologieën

26 Europese landen hebben de verklaring over “een groene en digitale transformatie van de EU” ondertekend om het gebruik van milieuvriendelijke digitale technologieën te stimuleren. De lidstaten zullen samenwerken om de uitrol en ontwikkeling van geavanceerde digitale technologieën, zoals 5G en 6G, glasvezel, high-performance computing en het internet der dingen, te versnellen. Zij zien hierin performante oplossingen om klimaatneutraliteit te bereiken en groene en digitale transities in prioritaire sectoren als energie, transport, productie, agrovoeding en bouw te stimuleren. Andere actiegebieden zijn de bevordering van groene clouddiensten, kunstmatige intelligentie (AI) en blockchaintechnologieën, alsook duurzame hardware, groene overheidsopdrachten, en steun voor start-ups en kmo's die gespecialiseerd zijn in groene technologieën.

Daarnaast hebben 26 CEO's uit de ICT-sector zich aangesloten bij de “Europese groene digitale coalitie”. Zij beloven namens de bedrijven hun koolstofvoetafdruk tegen 2030 aanzienlijk te verkleinen en tegen 2040 klimaatneutraal te worden. Mogelijke oplossingen zijn investeringen in de ontwikkeling van energie- en materiaalefficiënte digitale technologieën, samenwerking met relevante ngo's en deskundigenorganisaties om de netto milieueffecten van groene digitale oplossingen te meten en te monitoren, en nog veel meer. Bovendien verplichten zij zich ertoe om samen met andere industriële leiders richtsnoeren voor de uitrol van groene digitale oplossingen op te stellen om de duurzame transitie van onder meer de energie-, vervoers-, bouw- en landbouwsectoren te versnellen.

Achtergrond

De Digitale Dag is dit jaar aan zijn vierde editie toe. De thema's van de vorige editie in 2019 waren slimme en duurzame landbouw, digitalisering van cultureel erfgoed en bevordering van de participatie van vrouwen in de digitale en technologische sectoren. Deze initiatieven hebben sindsdien aanzienlijke vooruitgang geboekt:

Meer informatie

Digitale Dag 2021

Digitale Dag 2019