Informateur ontvangt SER-voorzitter en sociaal-economische driehoek van het kabinet

woensdag 14 april 2021

DEN HAAG (PDC) - Informateur Tjeenk Willink spreekt vandaag met SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Morgen praat hij met Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees en Bas van't Wout in hun hoedanigheid van minister.

Middels gesprekken met de SER en de ministers van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken en Klimaat lijkt Tjeenk Willink zich vandaag en morgen te richten op de staat van de economie en het inventariseren van waar de uitdagingen van een nieuw kabinet op economisch en sociaal terrein liggen.

Op dinsdag ontving Tjeenk Willink de Nationale Ombudsman en de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, beiden belangrijke adviesorganen voor de politiek.

Biografische informatie

Bron: Bureau Woordvoering Kabinetsformatie