Europees Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Digitaal beleid (HaDEA)

Het Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Digitaal beleid (HaDEA) zet zich in voor de ambitie van de Europese Commissie om Europa weer op te bouwen en groener, digitaler en veerkrachtiger uit de coronacrisis te laten komen, klaar voor de huidige en toekomstige uitdagingen.

In totaal is HaDEA over de zevenjarige looptijd van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 betrokken bij EU-programma's die tezamen goed zijn voor - prijspeil 2021 - ongeveer 20 miljard euro. Bij een deel van die programma's zijn ook andere EU agentschappen betrokken.

Het Europees Uitvoerend Agentschap voor Gezondheid en Digitaal beleid neemt deels de taken en personeel van het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding en overgangsmaatregelen i (CHAFEA i) over, waaronder het gezondheidsprogramma en een programma voor voedselveiligheid.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Brussel

Locatie (land)

België

Grondslag

C(2021)953

Oprichting

15 februari 2021

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Klimaataanpak i, Onderzoeks- en innovatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het agentschap voert o.a. (delen) van de volgende EU-programma's in het kader van het MFK 2021-2027 i uit:

  • de gezondheidsprogramma's waaronder het nieuwe EU4Health-programma;
  • het onderdeel gezondheidsonderzoek van Horizon Europa i en de gezondheidscomponenten voor de eengemaakte markt;
  • programma Digitaal Europa;
  • het digitalisering onderdeel van het Connecting Europe facility i;
  • het onderdeel digitale wereld, industrie en ruimte van Horizon Europa;
  • het trainingsprogramma voor voedselveiligheid

3.

Organisatie

Het agentschap wordt geleid door de directeur en leden van het directiecomité. De directeur van het agentschap wordt benoemd voor een termijn van vier jaar. De leden van het comité worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Het personeel bestaat uit ambtenaren die gedetacheerd worden vanuit de Europese Commissie.

Het mandaat van HaDEA loopt van 16 februari 2021 tot en met 31 december 2028.

4.

Meer informatie